Eğitim

Öğrencileri sevindirecek karar: 2 dönem ek süre verildi!

Lisansüstü öğrencileri sevindirecek önemli bir gelişme yaşandı. 10 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yeni bir yönetmelik ile afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde 2 dönem uzatma hakkı tanındı.

Corona virüsü sürecinde lisans eğitimi gören öğrenciler uzaktan eğitime başladı. Lisansüstü eğitim gören ve tez aşamasında olan öğrenciler için ise okulları onaylarsa dondurma işlemi yapabilecekleri açıklanmıştı. Bugün ise o öğrencileri sevindirecek bir gelişme yaşandı. 10 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de ‘Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ yayımlandı. Yönetmeliğe göre tez aşamasında olan lisans üstü öğrencilerine talep etmeleri halinde en fazla iki dönem ek süre tanınabilecek.

Yükseköğretim Başkanlığı tarafından sunulan karar Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de şu ifadeler kullanıldı:

20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Olağanüstü durum

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Küresel salgın nedeniyle 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 16 ncı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan ALES puanına ilişkin şart 2/1/2021 tarihine kadar uygulanmaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

İlgili Makaleler