Genel

Öğrencilerin Şartları Yerine Getirmesi Gerek! Galatasaray Eğitim Vakfı…

YKS sonuçların açıklanmasıyla öğrenciler burs başvuru şartlarını araştırıyor. Bazı kurum ve kuruluşlar maddi ihtiyacı olan öğrencilere bazı şartları yerine getirmeleri koşuluyla burs imkanı sağlıyor. Galatasaray Eğitim Vakfı, ilkokul, ortaokul ve yüksek öğretimde öğrenim gören öğrencilere burs başvuru şartlarını açıkladı.

BAŞVURU DETAYLARI

Yüksek öğrenim ve ilköğretimde burslar, öğrencilere 9 ay (Ekim-Haziran) süresince , harçlık olarak verilmektedir. Orta öğretimde, burs alacak Galatasaray Lisesi Öğrencilerinin ihtiyaçları dereceleri doğrultusunda 3 grup burs bulunmaktadır.

A – Yatılı öğrenim bursu: Yatılı öğrenim ücreti ve ders kitabı için Okul İdaresince belirlenen tutardan oluşur.

B – Gündüzlü öğrenim bursu: Gündüzlü öğrenim ücreti ve ders kitabı için Okul İdaresince belirlenen tutardan oluşur.

C – Destek bursu: Ders kitabı, giyecek ve harçlık için Okul İdaresince belirlenen tutardan oluşur.

Burslar :

Yüksek öğretim burslar öğretim yılı süresince (Ekim-Haziran, 9 ay), harçlık olarak verilmektedir.

Koşullar :

Galatasaray Eğitim Vakfı Yüksek Öğrenim Bursundan, Türkiye sınırları içerisindeki devlet üniversitelerinde öğrenim gören T.C. uyruklu, 25 yaşını aşmamış, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan, başka bir kamu veya özel yerden burs almayan, Galatasaray Lisesi Mezunu üniversite öğrencileri ve Galatasaray Üniversitesi öğrencileri faydalanabilmektedir.

Burs başvuruları, yetkililerin oluşturduğu Burs Komitesi’nce başvuruda bulunan öğrencinin okuldaki başarısı, ihtiyaç düzeyi, mevcut imkanlar ve diğer etkenler göz önüne alınarak değerlendirilir.

Burslar ders yılı ile sınırlıdır. İhtiyacın sürmesi durumunda öğrenim süresince her yıl yeniden başvurulabilir.

Bursun devamı ve yenilenmesi, öğrencinin ders başarısı ile okul içinde ve dışında iyi örnek olması koşullarına bağlıdır. Herhangi bir dersten başarısız olan, yada disiplin cezası alan öğrenci burs hakkını kaybeder.

 Geri ödeme :

Galatasaray öğrenci bursları karşılıksız değildir. Burs alan öğrenciler, mezuniyetlerinin 5. yıldönümünden başlayarak en az bir Galatasaray Üniversitesi öğrencisinin kendilerininkine benzer koşullarda burs ihtiyacını karşılamayı ve olanakları elverdikçe bunu sürdürmeyi taahhüt eden bir belgeyi imzalayarak vicdani yükümlülük altına girerler.

Başvurular :

Galatasaray Eğitim Vakfı Yüksek Öğrenim Bursundan yararlanmak isteyen Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin ( Geçen Ders Yılında burs alanlar dahil), durumlarını belirten bir dilekçe ve burs değerlendirmesine esas teşkil edecek belgelerle birlikte, 16 Ekim 2020 tarihine kadar Galatasaray Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. Diğer üniversitelerde okuyan Galatasaray Lisesi mezunlarının aynı tarihe kadar Galatasaray Eğitim Vakfı’na başvurmaları gerekmektedir

İlgili Makaleler