Personel Alımı

Öğretim Üyesi Olmak İsteyenler! İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Duyurdu!

İzmir’ de bulunan Katip Çelebi Üniversitesi önemli bir duyuruda bulundu. Yapılan açıklamaya göre üniversite için 20 öğretim görevlisi alınacak. İktisat, işletme, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Gemi ve Deniz Teknolojisi gibi bir çok alanda personel alacak olan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğretim üyesi alım şartları…

 

No Fakülte/MYO Bölüm Anabilim Dalı/Prog. Unvan Drc Adet Nitelik
1 Gemi İnşaatı ve
Denizcilik
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Dr. Öğ. Üy. 3 1 Lisans eğitimini Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği veya Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümlerinden birinde tamamlamış olmak. Gemi üretimi ve
gemi geri dönüşümü konularında çalışmalar yapmış olmak.
2 İİBF İktisat İktisat Politikası Doçent* 1 1 Doçentliğini Makro İktisat alanında almış olmak; İkiz açıklar
veya borsaya katılım ve büyüme ilişkisi alanlarında uluslararası endeksli çalışmalar yapmış olmak.
3 İİBF İşletme Muhasebe ve Finansman Doçent 1 1 Doçentliğini Muhasebe alanında almış olmak; muhasebe bilgi sistemleri veya dijital muhasebe konularında çalışmalar yapmış
olmak.
4 İİBF İşletme Yönetim ve
Organizasyon
Dr. Öğ. Üy. 1 1 Doktorasını İşletme alanında almış olmak; sivil toplum
kuruluşları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
5 İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi Doçent* 1 1 Doçentliğini Siyaset Bilimi alanında almış olmak; siyaset
sosyolojisi veya iletişim sosyolojisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
6 İİBF Uluslararası
Ticaret ve
İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Doçent* 1 1 Doçentliğini Pazarlama alanında almış olmak; Gerilla Pazarlama veya dijital pazarlama alanlarında uluslararası
endeksli dergilerde yayınlanmış çalışmaları bulunmak.
7 İslami İlimler Temel İslam
Bilimleri
İslam Hukuku Dr. Öğ. Üy. 3 1 Erken dönem klasik kaynaklarının edisyon ve kritiği üzerine
çalışması olmak, Hanefiliğin teşekkülü üzerine çalışmalar yapmış olmak.
8 İslami İlimler Temel İslam
Bilimleri
Kelam ve Mezhepler
Tarihi
Dr. Öğ. Üy. 3 1 Tabiîn dönemindeki teolojik tartışmalar ve Eş’arî geleneğindeki
tanrı tasavvurları üzerine araştırmalar yapmış olmak.
9 Sanat Tasarım
Fakültesi
Müzik Müzik Profesör 1 1 Doçentliğini Müzik alanından almış olmak ve Kanun Enstrümanı öğretimi ile ilgili çalışmaları olmak.
10 Sosyal ve Beşeri
Bilimler
Bilgi ve Belge
Yönetimi
Bilgi Yönetimi ve
Teknolojisi
Profesör 1 1 Enformetri, bibliyometri, açık erişim ve elektronik belge
yönetimi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
11 Tıp Cerrahi Tıp
Bilimleri
Genel Cerrahi Doçent 1 1 Deneysel cerrahi sertifikası olmak, kemoterapötiklerin gastrointestinal sistem toksisitesiyle ilişkili hayvan deneyleri
yapmış olmak.
12 Tıp Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kulak, Burun ve
Boğaz Hastalıkları
Doçent 1 1 Trakeal stenoz lazer cerrahisi ve trakeal stenoz T – tüp uygulamaları hakkında uluslararası (SCI, SCI-E) çalışmaları
olmak.
13 Tıp Cerrahi Tıp
Bilimleri
Kulak, Burun ve
Boğaz Hastalıkları
Dr. Öğ. Üy. 2 1 Sendromik vakalarda koklear implantasyonla ve koklear
implantasyon komplikasyonlarıyla ilgili çalışmaları olmak, hayvan deneyi kullanım sertifikası olmak.
14 Tıp Cerrahi Tıp
Bilimleri
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dr. Öğ. Üy. 2 1 Konjenital fasiyal anomali cerrahisi üzerine çalışmalar yapmış olmak, kök hücre tedavisinin tendon iyleşmesi üzerine
etkileriyle ilgili çalışma yapmış olmak.
15 Tıp Cerrahi Tıp
Bilimleri
Üroloji Doçent 1 1 Avrupa Üroloji Kurulu (EBU) Sertifikası ve Deney Hayvanları Sertifikası sahibi olmak, üroepitelyal tümörlerde yapılan diversiyon ameliyatlarında modifikasyon çalışması yapmış
olmak
16 Tıp Dahili Tıp
Bilimler
Acil Tıp Dr. Öğ. Üy. 2 1 En az 5 yıl acil tıp alanında uzmanlık deneyimi olmak, sentetik kanabinoidlerin acil komplikasyonları ve yatakbaşı ultrasonografi ile volüm durumu takibi konusunda uluslararası (
SCI, SCI-E ) yayını olmak.
17 Tıp Dahili Tıp
Bilimler
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları (Acil)
Dr. Öğ. Üy. 2 1 Çocuk acil uzmanı olamak, zehirli hayvan ısırık veya sokmaları
ile ilgili uluslararası (SCI-E) yayınları olmak.
18 Tıp Dahili Tıp
Bilimler
İç Hastalıkları
(Gastroenteroloji)
Dr. Öğ. Üy. 2 1 İleri invaziv gastroenterolojik işlemler ve motilite üzerine deneyimli olmak, Endoskobik myotomi yapılmış akalazya hastalarında endoflipin klinik faydası üzerine uluslararası (SCI, SCI-E) çalışma yapmış olmak, inefektif özefagialmotilite ve reflü arasındaki ilişki üzerine uluslararası çalışma yapmış
olmak.
19 Tıp Temel Tıp
Bilimleri
Anatomi Doçent 1 1 Tıp fakültesi anatomi alanında doktora ve doçentlik unvanına
sahip olmak, 3D modelleme ve endokrin sistem anatomisi
alanında yayınlanmış yurt dışı çalışmaları olmak.
20 Turizm Gastronomi ve
Mutfak Sanatları
Gastronomi ve Mutfak
Sanatları
Dr. Öğ. Üy. 3 1 Turizm İşletmeciliği alanında doktora derecesine sahip olmak;
moleküler gastronomi, Kore Mutfağı ve turizm eğitimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
Diğer Şartlar:
1. Başvuracakların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir
2. Profesör ve Doçent kadrosuna atamalar, daimi statüde yapılacaktır.
3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4. Tıp Fakültesi Kadrolarına sadece Tıp Fakültesi mezunu olanlar başvurabilir.
5. Profesör kadrosu adaylarının, doçent unvanını aldıktan sonraki eserlerinden birini “Başlıca Eser” olarak belirtmeleri zorunludur.
6. Başvuracaklar; Özgeçmiş, Öğrenim Belgeleri (Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen sınava ilişkin sonuç belgesi, Fotoğraf, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi, ilgili Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri Bildirim Formu (http://personel.ikc.edu.tr/S/11116/formlar adresinden ulaşılabilir) ile birlikte, Bilimsel Çalışma
ve Yayınlarını kapsayan eserler ile başvurularını Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi (ÜBYS) üzerinden Akademik Personel Başvuru Modülü aracılığı ile (http://ubs.ikc.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris) elektronik olarak yapacaklardır.
7. Başvuru sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi Başvuru Kılavuzunda belirtilmiş olup Üniversitemiz, kılavuzda yazan hususlara başvuranın riayet etmemesi halinde başvuruyu kabul etmeme hakkını saklı tutar.
8. İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuruya ilişkin bilgiler, Başvuru Kılavuzu ve ilgili mevzuat http://personel.ikcu.edu.tr internet sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosu’nca belirlenen, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz “Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri”ne http://personel.ikcu.edu.tr/Share/B6172F2BE653E5618FF0D79F3681A850 internet sitesinden de ulaşılabilinir.
9. 2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca, aynı Kanun’un 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuru hakkı bulunmamaktadır.
10. Atanmaya hak kazanan adayların; başvuru sürecinde beyan ettikleri belgelerin asıllarını ilgili birime atanma öncesinde teslim etmeleri gerekmektedir.
* İşaretli kadrolara Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasına Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce Ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.
Not: Herhangi bir Kamu Kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı Hizmet Belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

İlgili Makaleler