Önemli Başlıklar

2019 Doğum İzni Ne Kadar?

Doğum izinleri açısından tüm kadın çalışanlar bu haktan eşit olarak faydalanma imkanına sahip. Benzer şekilde aynı eşitlik doğum izni parası için de geçerlidir.

Doğum İzni Değişti Mi?

İster kamuda isterse özel sektör kurumlarında çalışıyor olsun her kadının kanunen doğum öncesi 8 hafta ve yine doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplamda takribi olarak 4 aylık bir doğum sgk doğum izni hakkı vardır. Her iş yeri bu süre boyunca çalışana maaşını ödemek ve bu izni kullandırmak zorundadır. Doğum izni sürelerine ve uygulamalarına bakıldığında;
 

  • Bir çocuğu olan kadınların doğum öncesi 8 doğum sonrası 8 toplam 16 hafta izni vardır
  • Çalışan birden fazla çocuğa hamile ise bu durumda doğum izni iki hafta daha uzar ve 8 haftadan 10 haftaya çıkar
  • Doğum öncesi izne çıkan bir kadın şayet doğum 7 hafta içinde gerçekleşmiş ise bu durumda kalan 1 haftalık doğum öncesi izni doğum sonrasına yansır ve doğumdan sonra 1 hafta daha ilave izin kullanabilir
  • Hamile kaldıktan sonra işten çıkarılan bir kadın kanunen hakkı olan kıdem tazminatını almak ve gerekirse işe iade davası açmak hakkına sahiptir.

Özel Sektörde ve Kamu Sektöründe Doğum İzni Farklı Mı?

Doğum izni süresi kadının çalıştığı kurum veya aldığı maaş ile alakalı değil tamamen doğum durumunun kendisi ile alakalıdır. Yani kamu veya özel sektör doğum izni maaşı gibi bir ayrım yoktur. Bu sebeple her kadın toplam 16 hafta doğum izni hakkına sahiptir. Keza aynı durum süt izni için de geçerlidir.

Doğum yapmış olan tüm kadınlar yasal doğum sonrası izinleri bittikten sonra günlük 1,5 saat çocukları 1 yaşına gelene kadar süt iznine sahiptir. Ayrıca yine kadınların bu süt iznini birleştirme ve haftada bir gün işe izinli olarak gelmeme hakları da söz konusudur.

Diğer önemli bir konu ise kadınların doğum iznini kullandıktan sonra işe döndüklerinde daha önce çalıştıkları pozisyondan daha aşağı bir pozisyonda çalıştırılmaları veya daha düşük maaşla işe başlatılmaları kanuna aykırıdır.

Doğum İzni Ücretli Midir?

Doğum izni ücretli bir izindir ve tüm iş yerleri bu izni kullanan kadınlara 16 hafta boyunca aldıkları maaşı aynen ve hiçbir kesintiye uğratmadan ödemek durumundadır. Şayet bu süre boyunca maaş ödenmezse veya kadın işten uzaklaştırılmaya çalışılırsa bu durumda hem doğum yapacak olan kadının bu maaşını yasal yollardan alma hakkı vardır hem de diğer yandan bu süre zarfında maaş vermeyen iş yerlerine devlet tarafından uygulanacak ceza ve yaptırımlar söz konusu olur. Bu açıdan doğum izni parası hesaplama konusunda herkes kendi normal zamanda aldığı maaşı baz alarak hesaplama yapabilir.

Doğum İzni Nasıl Hesaplanır?

Esas olarak doğum izni hesaplama konusu bahsettiğimiz üzere her çalışan kadın için aynı kriterler baz alınarak kolaylıkla yapılabilir. Örnek vermek gerekirse; Ayşe Hanım hamile ve doktor tarafından bildirilen tahmini doğum tarihinden 8 hafta önce işten doğum iznine ayrılıyor ancak izne ayrıldıktan sonra 4 hafta içinde erken doğum yapıyor. Bu durumda doğum öncesi izninde kalan 4 hafta izni doğum sonrasına eklenecek ve doğum sonrasında 8 + 4 toplam 12 hafta daha doğum izni kullanacaktır.

Kaynak: Kamuilanlari.com

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir