Önemli Başlıklar

Konkordato Komiserliği Nedir? (Eğitimi,Maaşı ve Şartları)

Konkordato komiserliği ilk kez 2018 yılında gündeme gelmiş bir çalışma alanıdır. 2 Haziran 2018 tarihinde yayınlanan Resmi Gazetede Konkordato Komiseri olabilmek için aranan şartlar Adalet Bakanlığı tarafından resmi olarak ilan edilmiştir.

Konkordato Tanımı

Konkordato, işleri kötüye gittiği için borçlarını ödeyemeyen, bu nedenle de çalışmalarını yürütmesine imkan kalmayan; fakat işlerini düzelterek borçlarını ödeme hedefinde olan kuruluşlar bu amaçla devlete başvuruda bulunur. Bu tür şirketlerin borçları tekrar yapılandırılır. İflas etmesi önlenir ve borçların alacak sahiplerine belli bir vade içinde ödenmesi sağlanır. Bu süreç içinde borçlu ve alacaklı tarafın karşılıklı anlaşması ile borçların tutarında indirim yapılır. Böylece borçlu şirket belirlenen tutarı ödeyerek borcundan kurtulur. Alacaklı şirket ise verilen karar doğrultusunda alacağının bir kısmından feragat ederek kalan parasını kurtarır. Bu durum Konkordato olarak tanımlanır.

Yapılan bu işlemler mahkeme kararına bağlanarak hem borçlu hem alacaklı taraf için resmi nitelik kazanır.

Konkordato Komiseri Sorumluluğu

Konkordato komiseri görevi yukarıda anlatılan aşamalar gerçekleşirken taraflar arasında gerekli anlaşmaların yapılması ve ticaret mahkemesindeki işlemlerin takip edilmesidir.  Konkordato komiserinin sorumlulukları arasında avukatların belirlenmesi, konu ile ilgili bütün dosyaların incelenerek, ilgili firmaya Konkordato süresi tanımamasının uygun olup olmadığına dair karar verilmesi de bulunur. 

Konkordato Komiseri Olmak İçin Gerekli Şartlar

Konkordato komiseri olmak için resmi gazetede ilan edilen gerekli şartlar şunlardır:

•    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
•    Tam ehliyetli olmak,
•    Konkordato komiseri olmak için 4 yıllık bir üniversiteden mezun olmak ya da yurtdışında öğrenin alındı ise denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilmiş üniversitelerden birinden diploma almış olmak gerekir.
•    Hiçbir sebeple meslekten uzaklaştırılmamış ya da yasaklı olmak,
•    Herhangi bir terör örgütü ile hiçbir şekilde irtibatı olmamak,
•    Kasıtlı olarak hiç bir suça karışmamış olmak,
•    Daha önceden iflas etmemek,
•    Konkordato komiserliği eğitimini tamamlamış olmak
•    Dolandırıcılık, yalan yemin etmek, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik suçundan mahkûm olmamak
•    Konkordato komiserinin konu ile ilgili en az 5 yıllık deneyimi olması istenir.
•    Konkordato dosyası incelenecek şirketin kapasitesine ve büyüklüğüne göre en fazla 3 Konkordato komiseri atanabilir.

Konkordato Komiseri Maaşı

Konkordato komiserinin ücreti asgari tutarı resmi olarak belirlenmiştir.

•    Konkordato Komiseri maaşı alt limiti 10.000 TL olarak belirlenmiştir.
•    Konkordato komiseri görevini üstlenen kişi en fazla 5 şirketin davasını takip edebilir.

Konkordato Komiserliği Eğitimi

Konkordato komiserliği eğitimi ikiye ayrılır. Bu eğitimler şunlardır:

•    Temel eğitim; Konkordato komiserliğinde katılımcıya sunulan uygulamalı ve teorik eğitim bölümüdür. En az 36 saatlik bir ders programını kapsar. Derslere devam zorunluluğu vardır. Yapılan yoklamalarda toplam sürenin 1/12 ‘sine tekabül eden bir süre devamsızlık yapan kişinin Konkordato komiseri olma hakkı yanar.

•Yenileme eğitimi; temel eğitim alındıktan sonra her 3 yılda bir yenileme eğitimine katılma zorunluluğu vardır. Temel eğitimi takip eden 3. Yıl içinde yenileme eğitimi almayan Konkordato komiseri bu göreve devam edemez.

Eğitime katılan kişilere eğitim süresinin bitimini takip eden 15 gün içinde katılım belgesi verilir.

Konkordato Komiserliği Temel Eğitim Dersleri

Konkordato komiserliği temel eğitim konuları şunlardır:

•    İcra ve İflas Hukuku Genel İlkeleri,
•    Konkordato Mevzuatı,
•    Konkordato Komiserini Görevi,
•    Konkordato Komiserinin Yetkisi,
•    Konkordato Komiserinin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu,
•    Alacaklılar Kurulu İle Görevleri
•    Konkordato Projesi,
•    İşletmelerde Kriz Yönetimi,
•    Finansal Rapor Analizi,
•    İşletme Yönetimi,
•    Rapor Yazım Usul Ve Teknikleri

Yukarıda bildirilen müfredat konularının yanı sıra Konkordato komiseri olunması için Başkanlığın uygun bulduğu farklı konularda üzerinde eğitim alınması da gerekebilir.

Kamuilanlari.com / Özel Haber

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. 5 yıllık mesleki tecrübenin ispatı ve kıstası nedir? hangi alanda 5 yıl çalışma şartı aranıyor?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir