Personel Alımı

Orman Genel Müdürlüğü 14-21 Ekim arasında sınavsız KPSS 60 ile 102 personel alımı yapacak!

Orman Genel Müdürlüğü 14-21 Ekim 2020 tarihleri arasında yazılı veya sözlü olmaksızın 102 adet personel alımı yapacak.

Orman Genel Müdürlüğü 14-21 Ekim 2020 tarihleri arasında yazılı veya sözlü olmaksızın 102 adet personel alımı yapacak. OGM personel alımı başvuruları, aşağıda belirtilen adrese online başvuru şeklinde yapılacak.

KPSS PUAN ŞARTI

Başvuru yapacak olan adaylardan KPSS 60 taban puan şartı istenmekte ve başvuru değerlendirmelerinde, KPSS puan sıralaması esas alınarak yapılacaktır. Orman Genel Müdürlüğü (OGM)’nin 102 personel alımına ilişkin bugün yayınladığı ilan detaylarında şu bilgilere yer verildi;

BAŞVURU ADRESİ VE TARİHİ

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) yazılı veya sözlü sınav olmaksızın yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İlana göre OGM, 34 ilde büro personeli ve tekniker kadrolarına toplam sözleşmeli 102 personel alımı yapacak. OGM personel alımı başvuruları 14.10.2020-21.10.2020 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır.

Peki, Orman Genel Müdürlüğü büro personeli alımı ve tekniker alımı için adaylardan istediği başvuru şartları nelerdir? Hangi illere personel alımı yapılacak? OGM büro personeli alımı için istenilen mezuniyet şartları ve KPSS puan şartı nelerdir? OGM personel alımı ile ilgili tüm detaylar aşağıda verilmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü’nün, personel alımına ilişkin yayınladığı resmi ilan detayları şöyle;

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Genel Müdürlüğümüz taşra birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” Ek-1’de yer alan pozisyonlara Ek-2’de belirtilen mezuniyetlerden toplam 102 (yüz iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

OGM Personel Alımı
OGM Personel Alımı

Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde duyurular kısmında yapılacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU İŞLEMLERİ

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel alımı için başvuruda bulunmak isteyen adaylar 14.10.2020-21.10.2020 tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 21.10.2020 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.

Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru işleminden önce e-Devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.

TERCİH İŞLEMLERİ

Her aday ilanda yer alan EK-2’de belirtilen pozisyonlar için sadece bir öğrenim programından başvuruda bulunabilecektir. Adaylar Ek-2’de yer alan 10 ilden az olan pozisyonlar için il sayısı kadar, 10 ilden fazla olan pozisyonlar için en fazla 10 adet tercihte bulunabilecektir.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ve özel şartları taşıyan ve başvuru yapan adaylar arasından 2018 yılına ait KPSS (B) grubu Önlisans mezunları için KPSSP93 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Adaylar yerleştirme sonuçlarını 28.10.2020 tarihine kadar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifreleri ile öğrenebilecekleri gibi sonuçlar Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesi duyurular kısmında da ilan edilecektir. Ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

KPSS’ de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

Sistem tarafından yapılan yerleştirme işlemine ilişkin sonuçlar, evrakların kontrolü sonucunda adayların başvuru şartlarını sağlama durumlarına göre kesinlik arz edeceğinden, yerleştirme işlemleri adaylar için tek başına bir hak doğurmamaktadır.

Ayrıca yedek yerleştirme yapılmayacaktır. Bu nedenle genel ve özel şartları taşıyan adayların başvuruda bulunması önem arz etmektedir.

Peki, OGM hangi illerden personel alımı yapacak? Kadrolara göre belirlenmiş mezuniyet şartı ve KPSS taban puan şartı nelerdir? Tüm sorularınızın ayrıntılarını BURAYA TIKLAYINIZ yayınlanan resmi ilan üzerinden öğrenebilirsiniz.

İlgili Makaleler