İşkur İş İlanları

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) En Az İlkokul Mezunu 390 Personel Alımı

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile bir ilan yayımlandı. Bu ilanda İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu 390 personel alımı yapılacağı belirtildi. İlana başvurular 15 Haziran 2020 tarihinde başlayacak ve 19 Haziran 2020 tarihinde sona erecektir.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi web adresi üzerinden Orman Genel Müdürlüğünün bir ilanı yayımlandı. Bu ilanda en az ilkokul mezunu 390 personel alımı yapılacağı ifade edildi. Söz konusu personel alımlarının Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü aracılığı ile gerçekleştirileceği ifade edildi. Bu bağlamda ilana başvurular 15 Haziran 2020 ile 19 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

İLANIN DETAYLARI VE BAŞVURU DETAYLARI

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan resmi ilanda “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca ormanların korunması, kollanması, kaçakçılıkla mücadele, rehabilitasyon, orman yangınları ile mücadele etmek ve orman zararlarını en aza indirme hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında 5 ay 29 gün süreyle çalıştırılmak üzere 390 adet Geçici İşçi alımı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan resmi ilaAdaylarda aranacak şartlar ve diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında 15-19/06/2020 tarihleri arasında 5 gün süreyle ilanda kalacaktır. Aşağıda belirtilen şartlara haiz olan adaylar başvurularını  ilan süresince İŞKUR üzerinden yapabileceklerdir.

KONTENJAN DETAYLARI

ARANAN ŞARTLAR

İlana başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranıyor. İlana başvuru yapmak isteyen adayların bu şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda adaylarda aranan şartlar şöyle belirtildi:

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2.18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli, bedelli veya muaf olmak),

6.Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

8.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen ilde ikamet ediyor olmak. İŞKUR tarafından belirlenen adayların listesi ilgili Orman Bölge Müdürlükleri internet sitesinden ilan edilecektir

ÖZEL ŞARTLAR

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda adaylarda aranan özel şartlar ise şu şekildedir:

1.En az ilköğretim mezunu olmak,

2.Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak,

3. Tam teşekküllü devlet hastanesinden ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir ibareli heyet raporu almak.(Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

Başvuru Kılavuzu İçin TIKLAYIN.

İlgili Makaleler