Personel Alımı

Orman Genel Müdürlüğü Personel Alımı! Başvuru Şartları Nelerdir?

İzmir’ de iş arayan vatandaşlar için en az ortaöğretim mezunu olan personel adayların kabul edileceği iş istihdamı başvuru ilanı yayınlandı. Resmi İŞKUR sitesinde yayınlanan ilana göre İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Orman İşçisi personel alımı yapacağını duyurdu. İşte yayınlanan ilanın başvuru şartları…

GENEL ŞARTLAR

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6.Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

8.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

9. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir,

10. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,

11. İstihdam, Kura usulü sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde uygulanacaktır.

12. Adayların evrak kontrolleri noter huzurunda çekilecek kura öncesi yapılacaktır. Evrak kontrolleri sonucunda şartları tutmadığı anlaşılan adaylar kura çekimine katılmayacaklardır.

13. Adaylardan istenecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav yeri, sınav tarihi ve işe alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler İzmir Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesi https://izmirobm.ogm.gov.tr üzerinden ilan edilecektir.

14- İnsansız hava aracı (İHA) Pilotu; ormanlık alanlarında havadan görüntü ve video çekimi yaparak madenler ve özel orman ağaçlandırmaları için izin verilen sahalarda aşım yapılıp yapılmadığı, silvikültürel çalışmalarındaki eksikliklerin belirlenmesinde, orman içi dinlenme ve mesire yerlerinde gerekli tedbirlerin alınması hususlarında,

15- Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Soğutma Sistemleri; Orman Fidanlıklarımızda bulunan soğuk hava depolarındaki tohumların saklanması amacıyla ağaçlandırma ve silvikültürel sahalarında ihtiyaç duyulan fidan üretimlerinde.

16- Telsiz ve Haberleşme;  orman yangınları ile mücadelede hizmetlerinde yangın gözetleme kulelerinde yangın ihbarları ve yangınların söndürülmesi hizmetlerinde.

17- Bilgisayar İşletmenliği; orman bilgi sistemleri veri akışının yapılmasında.

ORMAN İŞÇİSİ ÖZEL ŞARTLARI (İzmir Orman İşletme Müdürlüğü – Bergama Orman İşletme Müdürlüğü – Kınık Şefliği)

1. Lise mezunu olmuş olmak.

2. Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak. (Bu rapor Koronavirüs tedbirleri kapsamında sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

3. “İnsansız hava aracı (İHA) pilotu” sertifikasına sahip olmak.

4. “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Soğutma Sistemleri” sertifikasına sahip olmak.

5. “Telsizle Haberleşme” sertifikasına sahip olmak.

6. “İlk Yardım Eğitimi” sertifikasına sahip olmak.

7. “Yangın Eğitimi” sertifikasına sahip olmak.

8. “Bilgisayar İşletmenliği” sertifikasına sahip olmak.

9. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 40 yaşını doldurmamış olmak.

NOT: İşin süresi 5 ay 29 gündür.

İlgili Makaleler