Personel Alımı

Osmaniye Adalet Komisyonu Başkanlığı Tercüman Alımı Şartları Yayınlandı!

Osmaniye Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tercüman alımları başladı. Osmaniye’ ikamet eden tercüman adayları için açılan personel şartları yayınlandı. Başvuru süresinin 15 Ekim 2021 Cuma günü başlayıp, 01 Kasım 2021 Pazartesi günü mesai bitiminde sona ereceğini ifade eden Osmaniye Adalet Komisyonu başvuru şartları nelerdir?

BAŞVURU ŞARTLARI:

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
  3. En az ilkokul mezunu olmak
  4. Başvuru tarihinde 18 yaşım tamamlamış olmak
  5. Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile, Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
  6. Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olmak,
  7. Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,
  8. Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

İlgili Makaleler