Otobüs Bilet Fiyatları Hakkında Resmi Gazete’de Flaş Karar

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğ ile yolcu otobüsü fiyatlarında değişiklik yapıldı. Tebliğe göre yolcu bilet ücretinin 100 liraya çıkabileceği 2000 km ve üzeri mesafeler için tavan yolcu bilet fiyatının ise 500 liraya kadar çıkabileceği vurgulandı:

Corona virüsü tedbirleri kapsamında karayolu yolcu otobüs fiyatlarında taban ve tavan fiyatlarıne ilişkin düzenleme Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yayımlanan tebliğe göre 100 kilometre mesafede taban yolcu otobüsü bilet ücreti 100 TL, 2000 kilometre ve üzeri mesafede alınacak tavan ücret 500 TL olarak belirlendi.

Konu ile ilgili olarak yolcu otobüsü bileti taban ve tavan fiyatları belirlendiği gibi tebliğ kapsamında corona virüsü salgını nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında, karayoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlendiği ilave maliyetler dikkate alındı. Ayrıca yurt içi yolcu taşımacılığı alanında belirlenen fiyatlar 31 Temmuz 2020’ye kadar geçerli olacağı vurgulandı.

Buna göre, 100 kilometre mesafede alınacak taban yolcu otobüsü bilet ücreti 100 TL olurken, 2000 kilometre ve üzeri mesafelerde alınacak tavan ücret 500 TL olarak belirlendi. En kısa mesafe 100 kilometre olarak belirlenen yolculuktan alınacak ücretler ise mesafe arttıkça yükselecek.

Yayımlanan tebliğin detayları ise şöyle:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda karayoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığı yapan firmalarımızın üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetler dikkate alınarak, karayoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında, 31/7/2020 tarihine kadar uygulanmak üzere taban ve Ek-1’de yer alan tavan ücret tarifesini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, karayoluyla tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyeti yapmaya yetkili olan Bl ve Dl yetki belgesi sahibi işletmecileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 11 inci maddesi ile Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Usul ve Esaslar

Taban/Tavan ücret tarifeleri

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ, B1 ve D1 yetki belgesi sahipleri tarafından karayoluyla yapılan tarifeli yolcu taşımalarında kilometre esasına göre, yayımı tarihi ile 31/7/2020 tarihleri arasında uygulanacak olup, uygulama süresince aşağıdaki hususlara uyulacaktır:

a) Bu Tebliğ ile belirlenen tavan ücret tarifesine Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir.

b) Yetki belgesi sahipleri, taban ücret olarak Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 56 ncı maddesine göre “Görülmüştür” şerhi verilen ücret tarifelerindeki ücretleri, tavan ücret olarak ise Ek-1’de yer alan tavan ücret tarifesindeki ücretleri uygularlar.

c) Taban ücret olarak uygulanacak tarife, bu Tebliğ ile belirlenmiş tavan ücretin üzerinde olması halinde tavan ücret tarifesi uygulanır.

ç) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 56 ncı maddesi çerçevesinde, çocuklar ve engelliler için yapılan zorunlu indirimler ayrıca uygulanacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 56 ncı maddesindeki hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yüıürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Fiyat tarifesi ise şöyle:

Son dakika gelişmeleri güncel, kamu haberleri ve personel alım ilanlarını mobil uygulamamız üzerinden anlık olarak haberdar edeceğiz. Mobil uygulamamızı ücretsiz indirmek için TIKLAYIN.

Kamuilanlari.com | ANKARA

İlgili Makaleler