Gündem

Polis maske takılmadığı için ceza kesebilir mi? EGM’den açıklama geldi!

Adana’da corona virüsü yasaklarını ihlal ettiği gerekçesi ile polisin ceza kestiği bir vatandaş, ceza iptali için mahkemeye gitmişti. Ancak mahkemenin bu cezayı “Polis sadece tutanak tutabilir” hükmü ile iptal ettiği öğrenilmişti. Bunun üzerine “Polis maske takılmadığı için ceza kesebilir mi?” tartışmaları yapılmaya başlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bu konuda açıklama yaptı.

Türkiye’de corona virüsünün yayılmasını önlemek için corona virüsü tedbirleri uygulanıyor. Bu tedbirlere uymayan vatandaşlara polis tarafından ceza kesiliyor. Adana’da bir vatandaşa polis 739 liralık ceza kesti. Vatandaş mahkemeye gidip cezanın iptalini istedi. Mahkeme cezanın iptaline karar verdi. Bunun üzerine basında “Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesemez” başlıklı haberler yer almaya başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü konu hakkında açıklama yaparak, tutanağın mülki amire onaylatılmadan ilgiliye tebliğ edilerek, teslim edildiği ve bu şekilde mahkemeye taşındığı bu nedenle tutanağın iptaline karar verildiğini ifade etti.

İşte EGM’den yapılan o açıklama:

Tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek amacıyla yetkili ve sorumlu makamlar tarafından bazı tedbirler alınmaktadır. Alınan bu tedbirlere aykırı davrananlar hakkında da mevzuata göre yetkililer tarafından idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

Bazı vatandaşlarımız kendilerine uygulanan idari yaptırımların iptali yönünde yargı mercilerine başvurmuş ve yetkili mahkemelerce de bir kısım iptal kararları verilmiştir. Bu bağlamda 04 Temmuz 2020 tarihinde bazı basın yayın organlarında “Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesemez” başlıklı haberler yer almış ve aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

 


5326 sayılı Kabahatler Kanununun 22. Maddesinde sayılan “Kabahat dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça gösterilen idari kurul, makam veya kamu görevlileri yetkilidir.” hükmü ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 294. Maddesinde sayılan “Bu Kanunda yazılı olan idari para cezaları mahalli mülki amir tarafından verilir.” Hükmü doğrultusunda Koronavirüs’ün (Covid-19) Türkiye’de yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirlere aykırı davrananlara idari yaptırım uygulanması hususunda mahkeme tarafından iptal edilen habere konu karar incelendiğinde; idari yaptırım karar tutanağının mülki amire onaylatılması sonrasında kişiye tebliğ edilmesi gerekirken, tutanağın mülki amire onaylatılmadan ilgiliye tebliğ edilerek, teslim edildiği ve bu şekilde mahkemeye taşındığı anlaşılmıştır. Bu tür usül eksikliklerinin yapılmaması konusunda tüm personel uyarılmıştır.

Yapılan bu usul olarak yanlış işlem münferit bir işlem olup bağlayıcılık yönünden usule uygun diğer işlemleri kapsamamaktadır. Bu ve benzeri konularda polisin tutanak düzenleme yetkisi vardır. Bundan böyle de bu yetkisini kullanacaktır.

Türk Polis Teşkilatımız Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarını yasal görev sınırları içerisindeki yetki ve sorumluluklarına bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edecektir.

İlgili Makaleler