Gündem

PTT 55.000 Personel Alımı İçin Geri Sayım Başladı: PTT Personel Alımı Ne Zaman? İşte PTT Personel Alımı Şartları…

Ocak ayında PTT yetkililerince gerçekleştirilen açıklamayla birlikte 2022 ve 2023 yılının toplamında PTT bünyesinde çalışmak üzere 55 bin yeni personel alımı gerçekleştirileceği ortaya çıkmıştı. PTT’ye iş başvurusunda bulunan adaylar, bu alımların ne zaman ve hangi usul ile gerçekleşeceğini merak ederken; PTT personel alımı için sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı.

Personel alımlarına ilişkin genel şartları koruyacağı öğrenilen PTT’nin personel alım şartları da alım yapacağı yöntem de belli oldu. Kendi bünyesinde istihdam edeceği personelleri her dönem kurum içi sınav ile alan PTT’nin bu sene de aynı yöntemi kullanacağı öğrenilirken; gözler yayınlanacak olan PTT personel alım ilanına çevrildi.

PTT Personel Alım İlanı İçin Geri Sayım Başladı

Henüz, 2022 yılına ayırdığı kontenjanı kamuoyu ile paylaşmamış olan PTT’nin personel alım ilanı hazırlığı içerisinde olduğu öğrenildi. Önümüzdeki günlerde yayınlayacağı ilan ile personel alımına ilişkin tüm detayları kamuoyu ile paylaşacak olan PTT’nin alımları kendi web sitesi üzerinden gerçekleştireceği ve açık pozisyonları da yine web sitesi aracılığıyla duyuracağı ortaya çıktı. Geçmişte personellerini yazlı ve sözlü sınava tabi tutan PTT’nin yine kendi bünyesinde bir sınav yapacağı ve bu sınav doğrultusunda başvuru yapacak olan adayları eleyerek, sınavı geçenleri işe alacağı öğrenildi. Sınavı ücretli olan PTT’nin ilan yayının ardından sınav başvurularını kendi web sitesinden alacağı ve Ziraat Bankası ya da PTT üzerinden sınav ücretini yatıracak olan adayların sınava girmeye hak kazanacağı da PTT iş ilanı öncesinde ortaya çıkan detaylardan biri oldu. Sadece personel değil, stajyer alımı da gerçekleştiren PTT, web sitesi aracılığıyla staj yapmak isteyen adayların başvurularını da her dönem almaya devam edeceğini ilanı öncesinde duyurdu. Bunun yanı sıra sınavda sorulacak olan sorulara ilişkin de genel bir açıklama metnini her zaman sitesinde tutan PTT’nin sınavda; Türkçe paragraf, dil bilgisi ve yazım kuralları, sözel akıl yürütme, sayısal ve mantıksal akıl yürütme, temel yurttaşlık bilgisi, Türkiye coğrafyası, genel kültürel ve güncel sosyo ekonomik konular ve ölçme becerisi alanlarında sorular soracağı da öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.

PTT Personel Alımlarında Genel Şartları Koruyacak

Genel şartlar kapsamında her yıl aynı şartları arayan PTT’nin bu yılki alımlarda genel şartları koruyacağı öğrenildi. Özel şartların ilan ile birlikte öğrenileceği PTT personel alımı için genel şartlar şu şekilde sıralanacak:

  1. a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
  2. b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.
  3. c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

  1. d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.
  2. e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.
  3. f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  4. g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

  1. h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

  1. i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.
  2. j) KPSS’den Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olmak.

İlgili Makaleler