Alexa

Resmi Gazete'de Yayımlandı... Kalkınma Bakanlığında 'İbare' Değişikliği Yapıldı!

İBARE DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI!

Resmi Gazete'de Yayımlandı... Kalkınma Bakanlığında 'İbare' Değişikliği Yapıldı!

İBARE DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI!

Resmi Gazete'de Yayımlandı... Kalkınma Bakanlığında 'İbare' Değişikliği Yapıldı!
Editor: Pelin KILIÇ
31 Ekim 2017 - 11:13 - Güncelleme: 02 Ocak 2018 - 18:07

İBARE DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI!

31 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete'nin sayısında, Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinde değişiklik yapıldığı bildirildi.

Yapılan değişiklik ile yönetmelikte bazı maddelerde yer alan "müsteşarlık" ibaresi yerine "bakanlık" ibaresi geldi.

YAYIMLANAN YÖNETMELİK:

MADDE 1 – 3/8/2009 tarihli ve 27308 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (l) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (m) bendinde yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

“b) Bakanlık: Kalkınma Bakanlığını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “en geç beş yılda bir veya denetim ve faaliyet raporları doğrultusunda” ibaresi ile altıncı fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlıktan” ibaresi “Bakanlıktan” olarak değiştirilmiş, birinci ve ikinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “Müsteşarlığa” ibaresi “Bakanlığa” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü ve 5 inci maddeleri dışında Yönetmelikte yer alan “Bakanlık” ibareleri “İçişleri Bakanlığı”, “Bakanlığa” ibareleri “İçişleri Bakanlığına”, “Bakanlığı” ibareleri “İçişleri Bakanlığını” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü ve 5 inci maddeleri dışında Yönetmelikte yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık”, “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça”, “Müsteşarlığın” ibareleri “Bakanlığın”, “Müsteşarlığı” ibareleri “Bakanlığı”, “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” ve “Müsteşarlıktan” ibaresi “Bakanlıktan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30'uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kalkınma Bakanı yürütür.

KAMUİLANLARI.COM - ANKARA

YORUMLAR

  • 0 Yorum