Kamu Haberleri

Resmi Gazete’de Çok Önemli Sözleşmeli Personel Kararı !

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında çok önemli bir karar yayımlanarak sözleşmeli personel alımı hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Kamu kurumlarına yapılacak sözleşmeli personel alımı hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik yayımlandı. Bu karar kapsamında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar yürürlüğe konuldu.

KARAR

İletişim Başkanlığında İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleri dışındaki dillerde Mütercim-Tercüman ve sayısı 30’u geçmemek üzere İletişim Personelinin Başkanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabileceği ifade edilen kararda şu ifadelere yer verildi:

“6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “İletişim Başkanlığında İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleri dışındaki dillerde Mütercim-Tercüman ve sayısı 30’u geçmemek üzere İletişim Personeli yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın Başkanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilir.”

YÖNETMELİĞİN DETAYLARI

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik ise şöyle oldu:

MADDE 2- Aynı Esasların eki 4 sayılı Cetvelin “A- SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL” bölümündeki “BAS1N-ENFORMASYON PERSONELİ” satın yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Esasların eki 4 sayılı Cetvelin “A- SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL” bölümüne alfabetik olarak teselsül ettirilmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Esaslara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 20- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte İletişim Başkanlığında bu Esaslar kapsamında dolu ve boş bulunan “Basın-Enformasyon Personeli” unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarının unvanları, “İletişim Personeli” pozisyonunun ilk ihdas edildiği tarih itibarıyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın “İletişim Personeli” olarak değiştirilmiş sayılır. Bu şekilde unvanı değişen personelin “Basın-Enformasyon Personeli” unvanında geçirdiği hizmet süreleri “İletişim Personeli” unvanında geçmiş sayılır.”

MADDE 5- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Esaslan Cumhurbaşkanı yürütür.

İlgili Makaleler