Gündem

Resmi Gazete’de Ehliyet Sahibi Olanları İlgilendiren Çok Önemli Karar

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında ehliyetler hakkında çok önemli karar yayımlandı. Bu karara göre yurt dışında yaşayan Türk ve yabancı kişilerin Türkiye'de yabancı ülke sürücü belgeleriyle araç kullanmalarına ilişkin düzenleme yapıldı.

Ehliyeti olan herkesi ilgilendiren karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Söz konusu düzenleme “Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” başlığı ile paylaşıldı. Bu karara göre yurt dışında yaşayan ve yabancı sürücü belgesine sahip olan kişilerin Türkiye’de araç kullanma şartları değişti.

TÜRKÇE TERCÜMELİ SÜRÜCÜ BELGESİ

Konu ile ilgili olarak Türk vatandaşı olup yabancı ülke ehliyete sahip olanlar Türkiye’ye girdikleri andan itibaren 2 yıl araç kullanabilecekler. Bununla birlikte karara göre 6 aydan fazla Türkiye’de bulunanlar ise araç kullanırken dış temsilcilikler ya da noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümeli sürücü belgesini yanında bulundurmak zorunda.

Ayrıca bu kişilerin 2 yılın bitmesi ile birlikte araç kullanmaya devam etmek için Türk ehliyeti ile ehliyetini değiştirmesi gerekecek.

6 AY SONRA DEĞİŞTİRECEKLER

Yabancı ülke vatandaşları ise mevcut bulunan ehliyetleri ile Türkiye’ye girdiklerinde sadece 6 ay kendi ehliyetleri ile araç kullanabilecekler. Bu sürenin sonunda bu kişiler kendi ehliyetlerini Türkiye’nin ehliyetleri ile değiştirmek zorunda kalacak.

YAYIMLANAN YÖNETMELİK

Düzenlemenin yapılmasına ilişkin yönetmelik ise şöyle oldu:

MADDE 1 – 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 88 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 88 – İlgili kanunlar ile ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere, dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Türk vatandaşlarının dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanmaları;

1) Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren en fazla 2 yıl süreyle araç kullanılabilir.

2) Altı aydan fazla ülkemizde bulunanların, araç kullanırken sürücü belgelerinin dış temsilcilikler veya noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümelerini sürücü belgesi ile birlikte yanlarında bulundurmaları zorunludur.

3) İki yılın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunludur.

b) Yabancıların dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanmaları;

1) Dış ülkelerden alınan sürücü belgeleri ile ülkemize giriş yapıldığı tarihten itibaren en fazla altı ay süreyle araç kullanılabilir.

2) Altı ayın sonunda ülkemizde araç kullanılabilmesi için dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgesi ile değiştirilmesi zorunludur.

İlgili kanunlar ile ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere dış ülkelerden alınan sürücü belgelerinin, ülkemiz sürücü belgeleri ile değiştirilmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Müracaat herhangi bir nüfus müdürlüğüne yapılabilir.

b) Müracaat sırasında ibraz edilmesi zorunlu olan bilgi ve belgeler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Çevre ve Şehircilik ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür.

İlgili Makaleler