Resmi Gazete’de Milyonlarca Memur ve Sözleşmeli Personeli İlgilendiren Değişiklik

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Bu yönetmelikte 'memur, sözleşmeli ve geçici personel' ibaresinin 'memur ve sözleşmeli personel' şeklinde değiştirildiği belirtildi.

Resmi Gazete’nin 11 Ağustos 2020 tarihli sayısında TBMM’ye ilk defa alınacak personellerle ilgili bir yönetmelik yayımalndı. Bu yönetmelik “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” başlığı ile paylaşıldı.

O İBARE DEĞİŞTİRİLDİ

Yönetmelik ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “memur, sözleşmeli ve geçici personel” ibaresi değiştirildi. Bu doğrultuda sbu ibare yerine “memur ve sözleşmeli personel” ibaresi getirildi.

Söz konusu değişiklikte şu ifadelere yer verildi:

“Kurum kadro ve pozisyonlarına alınacak engelliler hakkındaki işlemler; 2/1/2014 tarihli ve 2014/5780 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları ve bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütülür. 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında olanlarla ilgili işlemler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütülür.”

İşte yayımlanan yönetmelik:

İlgili Makaleler