Gündem

Resmi Gazete’de yayımlandı: Personel alımında KPSS puanı 60’a düşürüldü!

Türkiye Büyük Millet Meclisi için personel alımında değişiklik meydana geldi. 11 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; personel alımında istenilen 70 puan 60’a düşürüldü. Öte yandan milli saraylarda, bakım, onarım ve restorasyon işlerinde çalıştırılacakların sınavsız alınması uygulaması sona erdi.

11 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında ilk defa göreve başlayacaklar için yapılacak sınavlar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlandı. Yeni yayımlanan yönetmeliğe göre; 657 sayılı Kanununda geçici personel ibaresi kaldırıldı. “memur, sözleşmeli ve geçici personel” ibaresi “memur ve sözleşmeli personel” şeklinde değiştirildi. Yapılan değişiklikler ile TBMM’ye personel alımında hem yazılı hem de yazılı uygulanmaması halinde esas alınacak KPSS puanında, 70 barajı notu 60’a düşürüldüğü belirtildi.

Öte yandan Resmi Gazete’de yer alan karara göre; bakım, onarım ve restorasyon işlerinde, zanaatkarın yazılı sınav uygulanmaksızın işe alınmasına imkan veren düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Bundan sonra bakım, onarım ve restorasyon işlerinde çalıştırılacak personellerin de yazılı sınavla alınması bekleniyor.
TBMM son yayınlanan personel ilanına göre KPSS en az 60 puana sahip personel alımları yapılacak.

TBMM personel alım ilanı

TBMM aşçı, bahçıvan, bulaşıkçı, çayocakçı ve garson, garson, hizmetli, berber, kuaför, terzi, anaokulu öğretmeni, bakıcı anne, teknisyen kadroları için personel alımı yapacak. Kadrolara göre adaylardan en az lise veya lisans mezunu olması isteniyor. Ayrıca başvuruda bulunmak isteyen adayların KPSS en az 60 puanına sahip olması gerekiyor. İlanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 12 Ağustos 2020 ile 25 Ağustos 2020 tarihleri arasında başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler. Başvuranlar arasından kadroya seçilecek personeller, yazılı ve sözlü veya uygulama sınavıyla belirlenecek.

SINAV ŞEKLİ

Sınavın yazılı aşaması için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2018-2019 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS) sonuçları esas alınacaktır. Kadro unvanlarına göre KPSS’den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar dâhil) sözlü sınava veya uygulama sınavına alınacaktır.

ARANAN ŞARTLAR

Sınava başvuruda bulunacak adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,

b) Sınav açılan kadrolar için aranan şartları taşımaları ve belirtilen KPSS puan türünden en az altmış puan almış olmaları, gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Başvurular 12.08.2020 tarihinde başlayıp 25.08.2020 tarihinde sona erecektir. Adaylar, ilanda belirtilen kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunabilecektir.

Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Adaylar başvuru süresi içinde başvuruda bulunduğu kadroya ilişkin öğrenim belgesi (diploma) ile kadrolar itibarıyla sınav ilanında belirtilen belge veya sertifikaların bir örneğini (pdf, jpg vb. formatta) başvuru sisteminde kayıtlı e-posta adresleri üzerinden ikb.sinav@tbmm.gov.tr mail adresine gönderecektir. Öğrenim belgesi (diploma) ile gerekli belge veya sertifika ibrazında bulunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

SÖZLÜ VEYA UYGULAMA SINAVI

Yazılı sınav puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü veya uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sınavın yapılacağı yer, gün ve saat http://www.tbmm.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Sözlü veya uygulama sınavında başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır. Sözlü veya uygulama sınavı sonucunda, yazılı sınav puanının %60’ı ile sözlü veya uygulama sınav puanının %40’ı toplanarak adayların giriş sınavı puanı tespit edilecektir.

DİĞER HUSUSLAR

Adaylara tüm tebligat ve duyurular http://www.tbmm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenler hakkında ilgili Yönetmeliğin 20’inci maddesi kapsamında işlem tesis edilecektir. Yayımlandığı tarihten sonra sınav ilanında herhangi bir değişiklik yapılması halinde söz konusu değişiklik http://www.tbmm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

İlgili Makaleler