Eğitim

Sabancı Vakfı Üniversite Öğrencileri İçin Burs Şartlarını Yayınladı!

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih yapmaya hak kazanan öğrenciler kurum ve kuruluşların burs şartlarını araştırmaya devam ediyor. Kurum ve kuruluşlar belirttiği şartları yerine getiren üniversite öğrencilerine burs veriyor. Maddi desteğe ihtiyacı olan ve burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler için Sabancı Vakfı resmi internet sitesinde başvuru şartlarını yayınladı. İşte o kurallar…

Genel Kurallar

Vakıf kaynaklarından sağlanacak burslar için aşağıdaki kurallar geçerlidir:
a) Burstan yararlanabilmek için yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir.
b) Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler İcra Komitesi tarafından belirlenir.
c) Kişi ve kuruluşlardan gelen burs isteklerine İcra Komitesi’nce belirlenen esaslar dikkate alınmak suretiyle yanıt verilir.
d) Burslar Türkiye’de öğrenim gören T.C. uyruklu öğrencilere sağlanır.
e) Çalışmakta iken vefat eden, maddi desteğe ihtiyacı olan Sabancı mensubu kişilerin çocuklarına, vefatı izleyen 1 yıl içinde hizmette bulundukları şirketin başvurusu üzerine İcra Komitesi kararıyla sadece ilköğrenim ve ortaöğrenimleri süresince bu Yönerge hükümleri çerçevesinde burs verilebilir.
f) Üniversiteye Giriş Bursu’ ndan yararlanmak için, öğrencinin başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç sahibi olması gerekir.
g) Başka kaynaklardan aylık nakit yardımı şeklinde burs alanlara Vakıftan burs verilmez (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve Kalkınmada Öncelikli İl Birincileri Bursu ile Engelli Öğrenciler Bursu hariç)
h) Burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.
i) Sabancı Vakfı burslarından birden fazlasını almaya hak kazananlara, söz konusu burslardan en yüksek tutarda olanı verilir.
j) Üniversiteye Giriş Bursu kapsamına alınan yeni bursiyerlerin başka kurumdan burs almayı tercih edip Vakfımız bursunu iptal etmeleri ve birinci burs dönemi sona ermeden (31 Ocak) bildirmeleri halinde, üniversiteye ilgili puan türünde ve burs koşullarını sağlayacak şekilde kontenjan dahilinde ayrılan öğrenci sayısı kadar burs tahsis edilir.  Tahsis edilen ek kontenjan, ikinci burs döneminden itibaren (Mart ayı) başlatılır ve geriye dönük aylar için burs ödemesi yapılmaz.

Sabancı Vakfı kaynakları dışında gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından yapılan “Şartlı Burs Bağışları” kapsamındaki bursların dağıtımı, bağış yapanın lisans, lisansüstü, ortaöğrenim ve ilköğrenim düzeyleri için belirlediği koşullar çerçevesinde İcra Komitesi kararıyla kesinleşir. Bağış şartında bursiyerler ile ilgili koşul/yükümlülük belirtilmemişse, bu yönerge’ deki tüm hükümler şartlı bağışlardan sağlanacak burslar için de geçerlidir. B. maddesinde tanımlanan Şartlı Bağış Başarı Bursu almaya hak kazanan bursiyerlerin başka kurum ve kuruluşlar tarafından başarı bursu almaları kabul edilmektedir.

İlgili Makaleler