Kamu Haberleri

Sağlık Bakanlığı yüksek maaşlı personel alımı yapacak!

Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. Yüksek maaşlı personel alımı yapacak olan Bakanlık, başvuruları 1 Haziran 2020 ile 19 Haziran 2020 tarihleri arasında kabul edecek. Peki, Sağlık Bakanlığı’nda çalışmak için başvuru şartları nelerdir?

Sağlık Bakanlığı, sözlü ve uygulamalı mülakat sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 12 (on iki) sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını açıkladı. Kadroya seçilen personellerin “ Kıdemli Yazılım Uzmanı”, “Kıdemli Yazılım Mimarı” ve “.NET Yazılım Uzmanı” statülerinde görevlendirileceği açıklandı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde yüksek maaşlı çalışmak isteyen vatandaşlar, 1 Haziran 2020 ile 19 Haziran 2020 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilir.

TIKLAYINIZ.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

h) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme edebilme yeteneğine sahip olmak,

i) Tutum ve davranışların göreve uygun olması gibi kriterlere sahip olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

a) Adaylar, “3.maddede yer alan” belgelerle birlikte 01/06/2020 – 19/06/2020 (mesai
bitimi 18:00’a kadar) tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar
Bulvarı 6001.Cadde No:9 Bilkent Çankaya/Ankara adresinde bulunan Sağlık Bakanlığı
Genel Evrak birimine şahsen başvuru yapabileceklerdir. Şahsen başvuru işlemini
gerçekleştiremeyecek adaylar, istenilen belgeleri aynı adrese kargo ya da posta yolu ile
gönderebileceklerdir.

b) Başvuru tarihleri içinde kargo ya da posta ile başvuru yapan adayların evrakının
25/06/2020 tarihine (mesai bitimi 18:00) kadar belirtilen adrese ulaşması
gerekmektedir.

c) 01/06/2020 – 19/06/2020 tarihleri arasında başvuru yapan ancak eksik evrakı bulunan
adaylara evrakını tamamlamaları için ek süre verilecektir.

d) Adaylar 30/06/2020 – 07/07/2020 tarihleri arasında sbsgm.saglik.gov.tr web
sayfasından eksik evrakının olup olmadığını öğrenebilecektir.

e) Eksik evrakı olan adaylar 30/06/2020 – 07/07/2020 (mesai bitimi 18:00’a kadar)
tarihleri arasında, eksik evrakını ek-3 de yer alan dilekçeyi doldurarak (a) maddesinde
belirtilen adrese şahsen teslim edebilecektir. Şahsen başvuru işlemini
gerçekleştiremeyecek adaylar eksik evrakı kargo ya da posta yolu ile
gönderebileceklerdir. Ek-3 de yer alan dilekçeyi doldurmadan eksik evrakını teslim
eden adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

f) Belirtilen tarihler arasında eksik evrakını kargo ya da posta yolu ile gönderen adayların
evrakının 13/07/2020 tarihine (mesai bitimi 18:00) kadar belirtilen adrese ulaşması
gerekmektedir.

g) İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

h) Posta ve kargodaki gecikmeler ya da diğer sebeplerden dolayı belirtilen tarihler ve
saatlerden sonra başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

i) Adaylar sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisini seçebilirler.
Birden fazla seçim yapan ya da seçimi belli olmayan adayların başvuruları geçersiz
sayılacaktır.

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler