Kamu Haberleri

Sağlık Bakanlığından Yeni Bir Yazı Daha: O Kişiler de İzinli Olacak

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliği ile kamu kurum ve kuruluşlarına resmi bir yazı daha gönderildi. Bu yazıda kamu kurumlarında çalışan 60 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan çalışanların idari izinli olacağı ifade edildi.

81 İl Valiliği ile kamu kurum ve kuruluşlarına Sağlık Bakanlığı tarafından yeni bir yazı gönderildi. Bu yazıda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 60 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin idari izinli sayılacağı ifade edildi. Bir önceki yazıda ise hamile kamu çalışanlarının gebeliğinin 24. hafta ile 32. hafta arasındaki sürede idari izinli olacağı belirtilmişti.

İDARİ İZİNLİ SAYILACAKLAR

Konu ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen yeni yazıda Cumhurbaşkanlığı tarafından “COVİD-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu 2020/8 sayılı genelgenin yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. Açıklamanın devamında genelge hükmüne göre çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların idari izinli sayılacağı ifade edildi.

BAKANLIĞIN BELİRTTİĞİ KRONİK HASTALIKLAR

Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen yazıda kronik rahatsızlıklar ise şöyle tanımlandı:

“halen immünsüpressif tedavi alanlar, metastatik ve/veya kemoterapi/radyoterapi alan kanser hastaları, kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik iliği/kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar, insüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati) insüline bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları, komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği), dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar, serebrovasküler hastalık (inme, kanama) geçiren hastalar”

HASTALIK DURUM BELGESİ DÜZENLENECEK

01.06.2020 tarihinden önceki 2 (iki) yıl içerisinde 2 (iki) kez aynı tanıyı almış olan kamu çalışanlarına Sağlık Bakanlığının e-nabız sistemi üzerinden “İdari izne esas COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi” üretileceği vurgulandı.

HEKİM RAPORU DÜZENLENECEK

Ayrıca resmi yazının devamında şu ifadelere yer verildi:

“Kamu çalışanları söz konusu belgeyi e-nabız sistemi üzerinden temin edeceklerdir.

Sistem üzerinden “İdari izne esas COVID-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi”ni alamayan kişiler mevcut hastalık raporlarıyla kayıtlı olduğu aile hekimine müracaat edecek, durumu uygun görülenlere hastanın ibraz ettiği hastalık raporları ek yapılarak aile hekimi tarafından “COVID-19 idari izin” tanısı ile durum bildirir tek hekim raporu düzenlenecektir.”

İlgili Makaleler