Personel Alımı

Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı başvuruları 5 Ocak’ta sona eriyor!

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı için yeni bir kılavuz yayınladı. Yayınlanan ilana göre Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı yapacak. Toplamda 15 memur alınacak olup, başvurular 5 Ocak 2021’de sona erecektir. Başvuruda bulunmak isteyen adayların 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmaları ve kadrolara göre değişmek üzere en az 60 ve 70 puan almış olmaları gerekmektedir. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı için adaylardan istenilen başvuru şartları nelerdir? Başvurular nereye ve nasıl yapılacak? İşte detaylar…

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINA DEVLET MEMURU ALIMI

Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak aşağıda durumları açıklanan unvanlardan açıktan atama yoluyla devlet memuru alımı yapılacaktır.

KADROLARA GÖRE BELİRLENMİŞ MEZUNİYET VE KPSS ŞARTI

1 – Çevre Mühendisi alımı
Fakültelerin Çevre Mühendisliği bölümü mezunu olmak. 2020 yılı KPSSP03 asgari 70 puan almış olmak.

2 – Makine Mühendisi alımı
Fakültelerin Makine Mühendisliği bölümü mezunu olmak. 2020 yılı KPSSP03 asgari 70 puan almış olmak.

3 – Yüzme Öğretmeni alımı
Fakültelerin Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Antrenörlük Eğitimi (pedagojik formasyon almış olmak şartı ile) bölümü mezunu olmak ve buna ilave olarak en az 2’nci kademe Yüzme Antrenörlüğü ve en az gümüş cankurtaran belgelerine sahip olmak. 2020 yılı KPSSP03 asgari 60 puan almış olmak.

4 – Eğitim Geliştirme Uzmanı alımı
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi, Eğitim Yönetimi ve Planlaması, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Eğitim Yönetimi ve Denetçiliği bölümlerinden yüksek lisans yapmış olmak. 2020 yılı KPSSP03 asgari 60 puan almış olmak.

5 – Spiker alımı
Fakültelerin Radyo ve Televizyon, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü mezunu olmak ve buna ilave olarak bu alanda en az 2 yıl spikerlik deneyim sahibi olmak (belge ile kanıtlaması gerekmektedir) 2020 yılı KPSSP03 asgari 60 puan almış olmak.

6 – Radyo ve Televizyon Uzmanı alımı
Fakültelerin Radyo ve Televizyon, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü mezunu olmak ve buna ilave olarak YDS’den en az (D) seviyesinde İngilizce sınav notu bulunmak veya uluslararası geçerli sınav notu olup ÖSYM tarafından YDS eşdeğerliği 60 ve üzerinde olarak belirlenmiş olmak. 2020 yılı KPSSP03 asgari 60 puan almış olmak.

7 – Uzman alımı

A – Fakültelerin Uluslararası İlişkiler veya Kamu Yönetimi bölümü mezunu olmak ve buna ilave olarak YDS’den en az (B) seviyesinde İngilizce sınav notu bulunmak veya uluslararası geçerli sınav notu olup ÖSYM tarafından YDS eşdeğerliği 80 ve üzerinde olarak belirlenmiş olmak. 2020 yılı KPSSP03 asgari 60 puan almış olmak.

B – Fakültelerin Kamu Yönetimi bölümü mezunu olmak ve buna ilave olarak YDS’den en az (C) seviyesinde İngilizce sınav notu bulunmak veya uluslararası geçerli sınav notu olup ÖSYM tarafından YDS eşdeğerliği 70 ve üzerinde olarak belirlenmiş olmak. 2020 yılı KPSSP03 asgari 60 puan almış olmak.

8 – Avukat alımı
Fakültelerin Hukuk bölümü mezunu olmak ve avukatlık ruhsatına sahip olmak, buna ilave olarak YDS’den en az (D) seviyesinde İngilizce sınav notu bulunmak veya uluslararası geçerli sınav notu olup ÖSYM tarafından YDS eşdeğerliği 60 ve üzerinde olarak belirlenmiş olmak. 2020 yılı KPSSP03 asgari 60 puan almış olmak.

9 – Hizmetli alımı
Lise mezunu olmak. Ankara (2) Samsun (1) İstanbul (1) İzmir (1) Antalya (1)
2020 yılı KPSSP94 asgari 60 puan almış olmak.

NOT1: Başvurular sırasında yalnız bir unvan ve il/ilçe tercih edilecek, birden fazla unvan ve il için tercihte bulunulmayacaktır.

NOT2: “Spiker” unvanına başvuracak adaylar en az 2 yıl deneyim sahibi olduklarına dair çalıştıkları yerden alacakları belgeyi başvuru sırasında sisteme yükleyeceklerdir. 3.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR VE NİTELİKLER

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

b. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS’ye girmiş olmak.

c. Alım yapılacak unvanların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak.

ç. “Hizmetli” unvanında yapılacak başvurularda 2020 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94 puan türü; diğer unvanlardaki başvurularda ise 2020 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puan türü kullanılacaktır (Alım yapılacak unvanlar B Grubu kadro statüsünde olduğundan yukarıda belirtilen puan türleri kullanılmaktadır).

d. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (05 Ocak 2003 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilir).

e. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde çalışmamış olmak ve sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak.

DEVLET MEMURU ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

f. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

g. İlan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

ğ. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne göre “Sahil Güvenlik Komutanlığında Devlet Memuru Olur.” kararlı sağlık raporu almak.

h. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak. NOT-3: Adayların başvurudaki bilgilerinin uygunluğundan/doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur. Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları (ataması yapılmış olsa dâhi) hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılmaktadır.

BAŞVURU ESASLARI:

a. Başvurular, 28 Aralık 2020-05 Ocak 2021 tarihleri arasında sadece https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.

b. Başvurular; 28 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 14:00’te başlayıp, 05 Ocak 2021 Salı günü saat 11:00’de sona erecektir.

c. Adaylardan, 2’nci maddedeki tabloda yer alan bazı unvanlar için ilave belge yüklenmesi talep edilebilir. Adaylar bu belgelerini de sisteme okunaklı bir şekilde taratarak/fotoğrafını çekerek yükleyeceklerdir. Okunaksız olarak (bulanık/uzak/kırışık/eksik görünen vb.) sisteme yüklenen belge değerlendirmeye alınamayacak ve bu hususta sorumluluk adayın kendisinde olacaktır.

ç. Diplomalarında başvuru yapacakları unvana yönelik olarak istenen kaynak bölümlerin tam isimleri yazmayan, ancak istenen bölümle mezun olduğu bölümün denk olduğunu değerlendiren adaylar ile yurt dışında öğrenim görmüş adaylar; Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alacakları denklik belgesini de sisteme yükleyecektir.

d. Daha önce Sahil Güvenlik Komutanlığına başvuran ancak çeşitli nedenlerle başvurusu kabul edilemeyen ya da ataması yapılamayan adayların, önceki başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adayların bu kılavuz esaslarına göre yeniden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

e. Şehit, mâlul ve muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında almış oldukları merkezi sınav (KPSS) puanına aldığı puanın (belirlenen taban puanı almış olmak şartıyla) %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanları dikkate alınır (Varsa bu belge de sisteme yüklenecektir).

f. Yalnızca yabancı dil puanı istenen unvanlar için değerlendirmeye alınacak Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin geçerlilik süreleri, başvuru tarihi itibarıyla YDS, KPDS ve ÜDS için 5 yıl, TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE, CAE ve CPE için 2 yıl olarak kabul edilecektir.

g. Başvuruları uygun görülen adaylar arasından, kılavuzda belirlenmiş merkezi sınav notuna göre en yüksek puan alandan başlamak üzere alım yapılacak kontenjan miktarının 10 katı kadarı aday mülâkat sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Mülâkat sınavına çağırılacak aday listeleri www.sg.gov.tr internet adresinde adaylara ilan edilecek ve tebliğ niteliğinde olacaktır. Adaylara ayrıca posta, telefon vb. araçlar ile tebligat yapılmayacaktır.

DEVLET MEMURU ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

ğ. Sınavlarda başarılı olan adaylar; 11.11.2016 tarihli ve 9431 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne göre “Sahil Güvenlik Komutanlığında Devlet Memuru Olur.” kararlı sağlık raporu almak üzere ilgili tam teşekküllü hastanelere sevk edileceklerdir. (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen olumsuz ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde, sevk edildiği hastanenin bulunduğu yerin İl/İlçe Sağlık Müdürlüklerine itiraz edebilir ve ilgili hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.)
İlgili hastanelerden “Sahil Güvenlik Komutanlığında Devlet Memuru Olur.” kararlı sağlık raporu alan adayların, haklarında güvenlik tahkikatı işlemleri başlatılacaktır. Güvenlik tahkikatı olumlu sonuçlanan adayların atamaları yapılacaktır.

MÜLÂKAT SINAVI TARİHLERİ, SINAV YERİ VE MÜLÂKAT SINAVI SONUÇLARI

Mülâkat sınavı tarihleri, sınav saatleri ve yeri bilgileri; 18 Ocak 2021 tarihinden sonra mülâkat sınavına gireceklerin ilanı ile birlikte www.sg.gov.tr internet adresinden yayımlanacak ve adaylara tebliğ niteliğinde olacaktır. Mülâkat sınavı sonuçları adaylara bilahare açıklanacaktır.

NOT-4: Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yapılacak duyurular adaylara tebliğ niteliğinde olacak, adaylara ayrıca posta, telefon vb. yollarla tebligat yapılmayacak ve adayların bu duyuruları takip etme sorumluluğu tamamen kendisine ait olacaktır.

BAŞVURU VE SINAVLARLA İLGİLİ TAKVİM VE BİLGİLER

Başvuru Başlangıcı: 28 Aralık 2020 Saat 14:00
Başvuru Bitişi: 05 Ocak 2021 Saat 11:00
Mülâkat Sınavına Gireceklerin İlanı: 18 Ocak 2021’den sonra
Tüm adayların bu ilanı eksiksiz ve güncel olarak görebilmeleri için Sahil Güvenlik Komutanlığının www.sg.gov.tr internet adresini ziyaret etmeleri gerekmektedir.
Resmi ilanı görüntülemek için BURAYA TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler