Kamu Haberleri

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü memur alımı ilan verdi! İşte başvuru tarihleri

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapacağını duyurdu. KPSS en az 70 puan alanların başvuru yapabileceği bildirilen ilanda, alımların farklı statülerde görevlendirilmek üzere olduğu açıklandı. Peki, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde memur olabilmek için hangi tarihlerde başvuru yapılması gerekiyor?

Kamu kurumları personel ihtiyaçlarını gidermek üzere personel alım ilanlarını yayınlamaya devam ediyorlar. Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’de boş memur kadroları için ilan düğmeye bastı. Mühendis, mimar, kimyager, tekniker, tahsildar ve avukat kadroları için alım yapacak olan başvuru tarihlerini de yayınladı. Genel Müdürlüğü’n bünyesinde memur olmak isteyenler 08 Haziran 2020 tarihinden 19 Haziran 2020 Cuma günü saat 17.00’ye kadar müracaatlarını gerçekleştirebilecekler.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Genel Müdürlüğümüzün yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda
uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları
gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş
bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir
kadroya başvuru yapacaktır.)

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle
ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında
belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış
olmamak,

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında;
Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Genel Müdürlüğümüz www.saski.gov.tr internet adresinden
temin edilecektir,
a) Nüfus Cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya E-devlet üzerinden alınacak
barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri idaremizce tasdik edilebilir.)
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri idaremizce tasdik edilebilir.)
d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) 4 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
h) Avukatlık kadrosu için avukatlık ruhsatı aslı veya noter onaylı örneği.(Aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri idaremizce tasdik edilebilir.)
i) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe,

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar sözlü sınava katılabilmek için;
a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 08.06.2020 tarihinden 19.06.2020 Cuma
günü saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde 08.00-17.00 saatleri arasında) müracaatlarını
yapabileceklerdir.
Adaylar başvuru belgelerini;
– Elektronik ortamda, Genel Müdürlüğümüz www.saski.gov.tr internet adresine,
– Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan
Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak No:4 Atakum / Samsun)
gönderebileceklerdir. (Geciken postalardan Genel Müdürlüğümüz sorumlu olmayacaktır.)
b) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Genel
Müdürlüğümüzce değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İLAN TAM MENİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler