Ekonomi

Sayıştay raporunda ortaya çıktı! Milli Eğitim o paralarla hediyelik eşya almış!

Sayıştay raporuna göre, bir kamu bankası ve GSM operatörleriyle protokol imzalayan Milli Eğitim Bakanlığı, toplamda elde edilen 34 milyon 611 bin 605 TL geliri kurum bütçesi dışındaki banka hesaplarına aktardı. Kurum bütçesine dahil edilmeyerek iç denetim dışına çıkarılan bu paradan, 1 milyon 779 bin 780 TL hediyelik eşya alındı, giyim ve ikram harcamaları yapıldı.

Sayıştay’ın 2019 yılı Milli Eğitim Bakanlığı raporuna göre, bir kamu bankası ile yapılan protokol ile, kurum mensuplarına kredi kartı verilmesi için banka tarafından bakanlığa 5 yılda 16 milyon 166 bin 251 TL lisans bedeli ödedi. Ancak bu gelir, kurum bütçesine dahil edilmedi. Gelirin aktarıldığı hesaptan, farklı zamanlarda toplamda 15 milyon 400 bin TL harcama yapıldı.

SAYIŞTAY’IN KAYITLARINDA YER ALDI

Bu harcamalar, Sayıştay kayıtlarına göre; 1 milyon 779 bin 780 TL hediyelik eşyalar, 1 milyon 331 bin 063 TL araç bakımı-onarımı ve muayenesi ile otoyol geçiş ücretleri, 327 bin 942 TL bilgisayar malzemeleri, 109 bin 734 TL cep telefonu, 299 bin 764 TL kütüphane kitap alımları ve diğer kırtasiye malzemesi giderleri, 500 bin 555 TL muhtelif malzemeler şeklinde geçti.

7 YILDA BAKANLIĞA 48 MİLYON 827 BİN 50 TL GELİR AKTARILDI

Bakanlık ile GSM operatörleri arasında, 2012 yapılan protokolde ise, velilerin SMS ile bilgilendirilmesi servisi hayata geçti. Protokol kapsamında gelirin yüzde 45’i Milli Eğitim Bakanlığı’na ödendi. Bu kapsamda, 7 yılda bakanlığa 48 milyon 827 bin 50 TL gelir aktarıldı. Bu paranın 24 Milyon 453 bin 508 TL’si bütçeye ödenek olarak kaydedilirken, geriye kalan para yine bütçeye dahil edilmeden ayrı bir hesapta tutuldu. Bütçeye dahil edilmeyen paranın 5 milyon 260 bin TL’si öğretmen evi yapımı için harcandı. 1 milyon 404 bin 150 TL ise, 2023 eğitim vizyonu tanıtım ve toplantı giderleri, öğretmenler günü kamu spotu harcamaları, giyim ve ikram harcamaları ile diğer harcamalar adı altında harcandı.

Raporda, protokol gelirlerinin bütçeye dahil edilmemesi ile ilgili şu tespitlere yer verildi:

“Söz konusu hesaplar herhangi bir bütçe ile ilişkilendirilmediğinden muhasebe yetkilisi ile diğer yetkililerin imza ve kontrolüne tabi kılınmamakta ve iç kontrol süreçleri işletilmemekte; bu hesaplarda yönetilen tutarlar Bakanlığın dönem sonu mali tablolarına dâhil edilmemektedir. Dolayısıyla harcamalarda bütçe dışında, iç kontrol ve denetime tabi olmaksızın gerçekleştirilmekte ve bu yolla kurum bütçesi dışında bir nevi özel bütçeler oluşturulmaktadır. Kurumun mali tablolarında yer alması gereken gelir ve giderlerin bu tür uygulamalarla Bakanlığın mali tablolarına dâhil edilmemesi, mali tabloların güvenilirliğini de zedelemektedir.”

AYNI İLÇEDE, AYNI BRANŞTA HEM ÖĞRETMEN AÇIĞI HEM ÖĞRETMEN FAZLASI

Roporda, aynı ilçedeki başka okullarda, aynı branşta hem öğretmen açığı hem öğretmen fazlası olduğu tespitine örneklerle yer verildi. Sayıştay denetçileri, “Mevcut öğretmen kadrolarının dağılımında ülke geneli ve iller açısından birçok dengesizlikler bulunduğu ve bu dengesizliklerin süreklilik kazandığı, planlamadaki zafiyetler nedeniyle bir yandan öğretmen açığı sorunu çözüme kavuşturulamaz iken bir yandan da kısıtlı olan mevcut yetişmiş insan kaynağının ve buna bağlı olarak mali kaynakların verimli kullanılamadığı görülmüştür” ifadelerini kullandı.

MÜDÜRLER LİYAKATSİZ

Raporda ilçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan 127 kişiden 89’u gerekli şartları sağlamadığı belirtildi.

Rapora göre 2018-2019 yıllarında ilçe milli eğitim müdürlüğü kadrosuna aslen atanan ve Ekim 2019 itibarıyla halen görevde bulunan 127 ilçe MEM’den sadece 38’i bu kadroya atanabilmek için gerekli şartları taşıyor.

İlgili Makaleler