Ekonomi

Sıfır araç alımında yüzde 40’a varan indirim! ÖTV indirimi hesaplamak için tıklayınız

Türkiye’de devlet tarafından vatandaşlara çeşitli destekler sağlanıyor. Bu desteklerden biri de engelliye araç indirimi. Engelli vatandaşların ÖTV'den muaf olma ve indirimden yararlanma hakları bulunuyor. Böylelikle vatandaşlar sıfır araçları yarı fiyatına alabiliyorlar. Peki, engelliler için araç alma şartları nelerdir? Engellilere araç alırken ne kadar indirim uygulanır?

Türkiye’de araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, internet sayfalarında uygun fiyatlı araç satın almanın yollarını araştırıyorlar. Ancak bir çok vatandaş haklarını bilmiyor. Devlet tarafından engelli olan vatandaşlara araç satımında indirimler uygulanıyor. Ülkemizde yüzde 40 ve üzerinde engelli olan vatandaşlara sıfır kilometre araç alımlarında ÖTV indirimi yapılırken, yüzde 90 ve üzerinde engelli olanlar için sıfır kilometre araç alımlarında ÖTV muafiyeti hakkı tanınıyor. 2020 yılında ÖTV’siz araç sahibi olmak isteyen engelliler 303 bin 200 TL’ye kadar araçları satın alabilirler. Normal alım işlemlerinde ÖTV fiyatının üzerine yüzde 18’lik KDV eklenirken, engelli raporu ile alımlarda vatandaşlar yüzde 40’a yakın bir indirimden faydalanabiliyorlar. Peki, engelliler için araç olma şartları nelerdir?

ENGELLİ ARAÇ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Konuyla ilgili olarak 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin 7 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile değişik (7.2.1.) bölümünde yapılan açıklamalara göre, yukarıda sözü edilen araçların sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler tarafından ilk iktisabında ÖTV istisnası uygulanması için, bu kişilerin araçları kullanması şartı aranılmamakta ve özel tertibat yaptırılmasına da gerek bulunmamaktadır. İstisna uygulamasında, aracın ilk iktisabını yapacak olan kişinin sakatlık derecesinin % 90 veya daha fazla olduğuna dair yetkili sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık kurulu raporu aslı veya noter onaylı örneğini, araçların ilk iktisabının yapılacağı motorlu araç ticareti yapanlar tarafından vergi dairesine verilecek 2A numaralı ÖTV beyannamesine eklenmesi yeterlidir.

Sakatlık derecesi % 90’ın altında olanların ise söz konusu istisnadan yararlanabilmesi için:

– Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yetkili sağlık kuruluşundan alınan sağlık kurulu raporunun aslı veya noter onaylı örneğinin,

– Aracın sakatlığa uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneğinin,

– H sınıfı sürücü belgesinin fotokopisinin,

mükellef tarafından verilecek (2A) numaralı ÖTV beyannamesine eklenmesi gerekmektedir.

Kanunun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle maddede sayılan G.T.İ.P. numaralarında yer alan araçların hurdaya çıkarılmasında, hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından yeni bir aracın ilk iktisabında bu istisnadan yararlanması için, bu şekilde istisnadan yararlanmak isteyen malûl ve engellilerin istisnadan yararlanarak ilk iktisabını yaptığı araçla ilgili olarak bu aracın deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale geldiğini tevsik eden ekspertiz raporu ile “hurdaya çıkarılmıştır” damgası vurularak kayıt konulan tescil belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin araçların ilk iktisabının yapılacağı motorlu araç ticareti yapanlar tarafından vergi dairesine verilecek 2A numaralı ÖTV beyannamesine eklenmesi yeterlidir.

Öte yandan Özel Tüketim Vergisi Kanununun 5766 sayılı Kanun ile değişik 15 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendine göre, (II) sayılı listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olup, ilk iktisabında istisna uygulananların veraset yoluyla intikalleri hariç istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden bu tarihte ÖTV alınacağı, Kanunun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendi çerçevesinde istisnadan yararlananlar tarafından, bu istisnadan yararlanılarak iktisap edilen kayıt ve tescile tabi araçların 5 yıldan fazla kullanılarak elden çıkarılması durumunda bu hükmün uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.

ÖTV indirimi hesaplamak için tıklayınız

İlgili Makaleler