Personel Alımı

Sigorta Uzman Yardımcısı Alımları Başladı! Sınav Başvurusu İçin Son Gün 30 Kasım!

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu resmi internet sitesinden iş arayan vatandaşlara yönelik önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada sigorta uzman yardımcısı alınacağını ifade eden kurum, adayların sınavla alınacağını belirtti. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ‘nun sınava katılım ilanının şartları…

SINAVA KATILMA ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile ekonometri, aktüerya bilimleri, bankacılık, sigortacılık, bankacılık ve sigortacılık, finans, matematik, istatistik, endüstri mühendisliği, işletme mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt
içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıda belirtilen öğrenim dallarından mezun olmak.
3) 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1986 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak.)
4) ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP1, KPSSP2, KPSSP18, KPSSP28, KPSSP47, KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 80 (seksen) ve üzeri puan almış olmak.
5) ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinin herhangi birinden en az (C) düzeyinde
puan almış olmak veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.
6) Aranılan şartları taşıyan adaylardan KPSSP1, KPSSP2, KPSSP18, KPSSP28, KPSSP47, KPSSP48 puan türlerinden, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak yapılan sıralama sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday arasına (300 kişi) girmiş olmak.
7) Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına katılmaya hak kazanır.

İlgili Makaleler