Kamu Haberleri

Sigortalı olan herkes faydalanabiliyor! İşte çalışanlara sağlanan haklar

Devlet çalışan vatandaşlar için bazı haklar tanıyor. Çalışan her vatandaşın bu hakları bilmesi gerekiyor. Devlet tarafından vatandaşlara sağlanan 3 ana sigorta var. İşte o sigorta türleri ve ayrıntıları…

Türkiye’de çalışan vatandaşlar hakları hakkında yeterli bilgiye sahip değiller. Oysa çalışanların sosyal güvenlik sistemine dahil olmaları hak ve aynı zamanda bir yükümlülüktür. Çalışmaya başlayanlar kanunen mutlaka sosyal güvenlik sistemine dahil olmak zorundadır. Bir işyerinde çalışanlar kanunen bu hakkın yerine getirilip getirilmediğini her zaman için işverenden istemek ve yerine getirilmediği taktirde de yasal yollara başvurma hakkına sahiptir. İşverenler açısından da gerek kendisinin gerekse de yanında çalıştırılanların sosyal güvenlik açısından bildirimi bir yükümlülüktür. Devlet çalışan vatandaşlara 3 ana sigorta sağlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışan sigortaları duyuruldu.

Çalışanlara tanınan haklar

Kısa vadeli sigorta kolundan, iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık ve analık hallerinde; iş göremezlik geliri bağlanması, geçici iş göremezlik ödeneği ve emzirme ödeneği ödenmesi,

Uzun vadeli sigorta kolundan yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı bağlanması,

Genel sağlık sigortasından sağlık yardımları,

Hastalık ve Analık Halleri

Hastalık sigortası kapsamında bulunan sigortalılar kimlerdir?

4/a sigortalılık statüsüne tabii sigortalılar

Aday çırak, çırak ve stajyerler,

Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri

İntörn öğrenciler

Ev hizmetlerinde çalışanlardan ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar hastalık sigortasının kapsamında bulunmaktadır.

4/b sigortalılık statüsüne tabi sigortalılara 5510 sayılı Kanuna göre hastalık sigorta kolundan geçici iş göremezlik ödeneği verilmemektedir.

Hastalık sigortasından sağlanan haklar nelerdir?

Bu sigorta kolundan hastalık haline bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezliğin üçüncü
gününden başlamak üzere her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir.

Geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanılması için aranan şartlar nedir?

Geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için;

İstirahatin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,

stirahatin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi
bildirilmiş olması,

Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen hekimler veya sağlık kurullarından istirahat raporu
alınmış olması gerekmektedir.

Yaşlılık aylığı

Hiçbir sosyal güvencesi olmayan (SSK, Emekli Sandığı, Bağkur),

65 yaşını doldurmuş olmak

Aylık geliri muhtaçlık sınırının altında olan

SGK’ya prim ödemeyenler Kaymakamlığa başvuruda bulunabilirler.

Ayrıca nafaka alan, asgari ücretin 1/3’ünden (üçte birinden) fazla olan kişiler yaşlılık aylığı alamaz.

Genel Sağlık Sigortası hakları

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması gerekir.

Bununla beraber; kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar yani Bağ-Kur’lular, Ek-5, Ek-6, Ek-9 (Ev işlerinde 10 günden fazla) ve gelir testi sonucu prim ödeme yükümlüsü olan genel sağlık sigortalıları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişileri 30 gün prim ödeme şartıyla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte, tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç, 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması şarttır.

İlgili Makaleler