Personel Alımı

Sivas Belediyeleri İlk Defa Atanmak Üzere Personel Alım İlanı Yayınladı!

İş aramaya devam eden ve belediyelerin işe alım ilanlarını takip eden vatandaşlar için Sivas Belediyeleri yeni personel alım ilanları yayınladı. Başvuru şartlarını yerine getiren vatandaşların alınacağını açıklayan Şarkışla ve Akıncılar Belediyeleri, en önemli şartlardan birinin KPSS puanı olduğu bilgisini paylaştı. İşte hem kadın hem de erkek alım yapacak olan Sivas Akıncılar ve Şarkışla Belediyelerinin ilk defa atanmak üzere yayınladığı personel alım ilanlarının başvuru şartları…

1. Sivas Şarkışla Belediyesi
 • 1-BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen memur kadrolarına atanmak için
  başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında
  belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
 • KPSS en az 70 puan almak
  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
  çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış,
  yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak,
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
  2-BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
  • İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim
  şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarına
  (KPSS) girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
  çıkarılmış olmamak,
  • 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra
  Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına
  başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak
  kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun
  1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın
  yapıldığı tarihte itfaiye eri için 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce
  yapılacaktır,
  • Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla
  itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
  • İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı
  Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
 • 26/07/2021’den 30/07/2021 Cuma günü saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-12:00/13:00-17:00 arasında), müracaatlarını
  yapabilirler.
2. Sivas Akıncılar Belediyesi

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.

 • KPSS en az 55 puan almış olmak.
  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
  fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
  veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
  askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
  bulunmamak.
  • İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
  • Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek, (Her aday eğitim durumuna
  göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)
  2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
  a. İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını
  taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım
  yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,
  b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
  nedenlerle çıkarılmış olmamak,
  c. İtfaiye Eri kadrosu için en az C sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak,
  d. İtfaiye Eri kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A)
  fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesinde
  yer alan özel şartlara göre itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme
  aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en
  az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±)10
  kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy
  ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
  e. İtfaiye Eri kadrosuna başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını
  doldurmamış olmak.
  f. İtfaiye Eri için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi
  olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
 • Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 27.07.2021-29.07.2021 tarihleri
  arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00-12:00 / 13:00-17:00) müracaatlarını yapabilecekler.

İlgili Makaleler