Personel Alımı

Sivas’ta İkamet Eden Vatandaşlar Dikkat! O Üniversite 79 Personel Alacak!

Sivas’ta ikamet eden milyonlarca vatandaş için Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sitesinden önemli bir duyuruda bulundu. Yapılan açıklamaya göre büro personeli, destek personel, güvenlik görevlisi ve tekniker gibi alanlarda toplam 79 personel alımı yapılacak. Başvurmak isteyen adayların 25 Kasım tarihine kadar başvurularını iletmeleri gerekmektedir. İlanın genel şartları nelerdir? Kimler başvurabilir?

GENEL ŞARTLAR

 Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde
belirtilen genel şartlar aranır.
 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, lisans mezunlarında KPSSP3,
önlisans mezunlarında KPSSP93 ve lise mezunlarında KPSSP94 puan türleri dikkate alınacaktır.
 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında en az 60 ve üzeri puan almış olmak.
 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile
çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli
bulunmamak. (Kazanan adaylardan Tam teşekküllü Üniversite veya devlet hastanelerinden alınacak
nöbet usulünde çalışmasında sakınca yoktur ibareli sağlık raporu ile bu durumu belgelemeleri
istenecektir.)
 Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.
 Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.’’
hükmüne uygun olması.
 Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verenler, beyanda bulunanlar veya
herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları
yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel
yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Sözleşme yapılmış olsa dâhi feshedilir.
 İş tecrübelerinde SGK dökümleri ve çalıştıkları kurumlardan aldıkları belgeler birlikte
değerlendirilecektir.
 Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma hakkına
sahiptir.

İlgili Makaleler