Önemli Başlıklar

Sokak hayvanları için araştırma önergesi!

Konya Milletvekili Fahrettin YOKUŞ ve 19 milletvekili tarafından “Sokak hayvanlarının usulsüz toplatılması, şüpheli ölümleri, bakım ve can güvenliğinin sağlanarak gerekli önlemlerin alınması, veteriner olmaksızın halk ve hayvan sağlığını tehdit eden etkenlerin araştırılması” amacıyla 18/12/2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına araştırma önergesi verildi. Verilen önerge ile ilgili İYİ Partili Fahrettin Yokuş şu açıklamalarda bulundu;

ARAŞTIRMA ÖNERGESİ GEREKÇELERİ

Türkiye genelinde sokak hayvanlarının usulsüz toplatılması, şüpheli ölümleri, bakım ve can güvenliğinin sağlanarak gerekli önlemlerin alınması, veteriner hekimler olmaksızın halk ve hayvan sağlığını tehdit eden etkenlerin araştırılması için verdiğimiz araştırma önergesi üzerine İYİ PARTİ Grubu ve şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekilleri, temel ödevimiz yaşayan bütün canlıların hukuken haklarının olduğunu kabul etmek ve bunu güvence altına almaktır. Hayvanlara kasıtlı zarar vermek üzere kötü davranmak, acımasız ve zalimce muamele etmek, onları dövmek, aşırı soğukta ya da sıcakta aç ve susuz bırakmak, hayvanların bakımlarını ihmal etmek, onlara fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasalar gereği suçtur. Avrupa Birliğine üye ülkelerin çoğunda hayvanlara karşı sergilenen kötü içerikli fiiller “kabahat” olarak değil, “suç” olarak nitelendirilir ve bu durum üye ülkelerce mutabakata bağlanmıştır. Ülkemizde ise henüz bu konuda ciddi adımlar atılmamıştır.

5199 sayılı, hayvan haklarını korumaya yönelik bir kanunumuz olsa da maalesef yeterli değildir. Bu kanun, hayvanlara hem ruhen hem de fiziken mal ya da eşya olarak bakmaktadır. Aynı dünyada bizimle beraber yaşayan bu canlıların varlıklarına karşı ihlalleri görmeli ve buna en ciddi tedbirleri almalıyız, buna mecburuz.

Değerli milletvekilleri, büyükşehir olan illerimizde barınak olması, ilçelerde de bakımevi olması zorunludur. Bakımevi olmayan ilçeler ise barınağı olan büyükşehirlerden toplama, kısırlaştırma, küpeleme ve tedavi ettirme talebinde bulunmalıdır.

Türkiye genelinde 1.398 belediyenin sadece 230 civarında hayvanlara barınak imkânı sağlanmaktadır. Bunların yeterli olduğu söylenemez ve çeşitli eksiklerinin olduğu herkesin malumudur. Bu yetersiz sistemde de mecburen hayvanların çoğu sokaklarda yaşamaktadır. Hayvan haklarında iyi bir düzenleme yapılmadıkça yine bu sokak hayvanları en büyük zararı görenler olacaktır. Tecavüz, işkence, canlı iken uzuvlarının kesilmesi, kötü şartlarda ve aç bırakılması, bahislerde dövüşe zorlanmaları gibi insan vicdanına sığmayan muamelelere hayvanlar maalesef maruz kalmaktadır.

Unutulmaması gereken en önemli husus şudur: Savunulan, bir kısım hayvanseverin hakkı değil, hayvanların hakkı olduğudur. Savunmasız bütün canlıların doğasından kaynaklanan yaşamsal, bedensel ve özgürlük haklarının korunarak yasal teminat altına alınması insan olmanın sorumluluğudur. Bunun yanında, toplum açısından infial yaratan hayvanlara karşı işlenen suçlarda, suçu işleyen kişilere uygulanan yaptırımın para cezası yönünde olması Türk hukuk sistemine güvenin ve inancın zedelenmesine sebep olmaktadır. Para cezası, bu tür durumlarda hafif kalmakta, hayvanlara yapılan kötü muamelelerde gerekirse ağır hapis cezaları uygulanması gerekmektedir.

Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz günlerde Konya Çeltik ilçemizde maalesef, korkunç bir olay yaşanmış, uyuşturulmuş hâlde olan, baygın hâlde olan bazı köpekler gömülmüş, ürpertici bir tablo ortaya çıkmıştır. Yine Ankara’mızın Keçiören ilçesinde maalesef, köpek yavruları ses telleri alınarak sessiz hâle getirilmiş ve bu yolla pazarlanmaktadır. Bütün bu acı dramları görmezden gelemeyiz, her gün ülkemizin dört bir yanında onlarca, yüzlerce hayvana tecavüzlerin olduğu, saldırıların olduğu malumunuzdur. Bu nedenle Samsun Milletvekilimiz Sayın Bedri Yaşar Bey’in 7 Kasım 2018’de vermiş olduğu kanun teklifini mutlaka görüşmeliyiz, gündeme almalıyız. Bu araştırma önergemizi de özellikle gündeme almanızı rica ediyor, desteklerinizi bekliyorum.

 

İlgili Makaleler