Personel Alımı

Sosyal Güvenlik Kurumu Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları Neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK 27 ay boyunca geçerli sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İş arayanların merakla takip ettiği SGK yeni işe alım başvuru şartlarını yayımladı. Alım yapılacak alanlar arasında; yerel takım lideri, idari işler görevlisi, operasyon görevlisi gibi alanlar bulunuyor.

Başvuru detayları

Arşiv araştırması açısından engeli bulunmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ve/veya engeli bulunmamak,

Yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,

SGK’nın daha önce yürütmüş olduğu projelerde çalışıp işten çıkarılmamış olmak,

  • Başvurular için son tarih 13.08.2021 mesai bitimi olarak belirlenmiştir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten ve saatten sonra başvuranların başvuruları dikkate alınmayacaktır (Taahhütlü gönderimlerde gönderim tarihi esas alınır).
Başvuruda istenen belgeler

Adayların, başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri sunması gerekmektedir:

“Başvuru Formu” ve “Özgeçmiş Formu”

Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi

İş deneyimini ispat etmek üzere adayların önceki işyerlerinden alacakları, çalıştıkları pozisyonu, görevlerini ve çalışma sürelerini gösteren çalışma belgeleri veya bu bilgileri içeren SGK hizmet dökümü

 

Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olduğunu ya da yerine getirmiş sayıldığını gösterir belge (Tecil belgesi geçerli sayılmayacaktır)

Kimlik belgesinin fotokopisi

Görevini yerine getirmeye engel bir sağlık probleminin ve seyahat engelinin olmadığına dair beyan

Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

Adli Sicil Kaydı olmadığına ilişkin belge

Yabancı dil bilgisini gösterir belge (Yabancı dil bilgisi istenen pozisyonlar için)

Asgari ve tercih nedeni olan niteliklere ilişkin ispatlayıcı bilgi ve/veya belgeler

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, başvuru sırasında fotokopilerini sunmak zorunda olduğu tüm belgelerin asıllarını veya noter onaylı örneklerini veya e-devlet çıktılarını sözlü sınavdan önce Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığına ibraz etmek zorundadır.

İlgili Makaleler