Personel Alımı

Sözleşmeli 361 personel alımı yapılacak!

Atatürk Üniversitesi 7 Aralık 2020 tarihinde yeni bir personel alım ilanı yayınladı. www.ilan.gov.tr adresinde DPB841324 no ile yayınlanan ilana göre sözleşmeli 361 personel alımı yapılacak! Personel alımı değerlendirmelerinde 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınacaktır.

Peki, Atatürk Üniversitesi hangi branşlardan kaç personel alımı yapacak? Adaylardan istenilen başvuru şartları nelerdir? Başvurular nereye nasıl yapılacak?.. İşte detaylar…

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı. İlanda şu bilgilere yer verildi;

Üniversitemiz  Sağlık  Araştırma  ve  Uygulama  Merkez  Müdürlüğünde daimi olarak istihdam edilmek üzere, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 361 sözleşmeli personel alınacaktır.

KADRO DAĞILIMI

Toplamda 361 personel alımı yapılacak olup, kadro dağılımı şöyle;

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adaylar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Araştırma Hastanesi) resmi internet sayfası www.hastane.atauni.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen ya da  posta  ile  Sağlık  Araştırma  ve  Uygulama  Merkez  Müdürlüğü,  Personel  ve  Özlük  Bürosu  adresine  yapacaklardır.  Posta ile  yapılacak  başvuruların  son başvuru  tarihine  kadar  ulaşması  gerekmektedir.  Eksik belgeli  veya  süresi  içinde  yapılmayan  başvurular  ile  internet  üzerinden  yapılan  başvurular değerlendirmeye  alınmayacaktır.  Başvuru evrakının,  yanlış birime  ve/veya  adrese  teslim  edilmesinden,  postadaki  gecikmelerden  Üniversitemiz  sorumlu değildir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Adaylar  ilan  edilen  pozisyonlardan  sadece  birine  başvurabilecek  olup  birden  fazla  pozisyona  başvuru  yapılamayacaktır.  (Birden  fazla  pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusunda geçersiz sayılacaktır.)

BAŞVURUDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER

1-KPSS Sınav Sonuç Belgesi

2-Mezuniyet Belgesi (diploma ön ve arka yüzü veya karekodlu e-Devlet kapısı çıktısı)

3-Askerlik Durum Belgesi

4-Adli Sicil Durum Belgesi (e-Devlet kapısından oluşturulmuş belge)

5-Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge veya sertifika

6-SGK Hizmet Dökümü (İş tecrübesi istenilen pozisyonlarda barkodlu e-Devlet kapısı çıktısı)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

KPSS puan sıralamasına göre (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi  büyük  olan  adaya  öncelik  tanınacaktır.)  yerleştirilmeye  hak  kazanan  adayların  isimleri  başvuru  bitim  tarihi  itibariyle  en  geç  15  (onbeş)  iş  günü içerisinde http://www.atauni.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Yerleştirilecek sözleşmeli personel pozisyonunun 3 (üç) katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Belirtilen  sözleşmeli  personel  pozisyonlarına  yerleşmeye  hak  kazanan  adayların  sınav  sonucunun  http://www.atauni.edu.tr  internet  adresinden ilanından  itibaren  15  (onbeş)  gün  içinde  gerekli  belgeleri  tamamlamak  suretiyle  Rektörlüğümüz  Sağlık  Araştırma  ve  Uygulama  Merkezine  (Araştırma hastanesi)  şahsen  veya  posta  yoluyla  teslim  etmeleri  gerekmektedir.  Belgelerini  süresi  içerisinde  teslim  etmeyenler  bu  haklarından  vazgeçmiş  sayılırlar. Belgelerin teslimini müteakip yerleştirme işlemi yapılacaktır. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirildiğinin adaylara tebliğinden itibaren 657 sayılı Kanunun 62’nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde aday görevine başlamak zorundadır.

Bilgi İçin;

Başvuru şartları ile ilgili Sağlık Arş. ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Personel Özlük İşlerine ait (0442) 3446640-6641-6645

Resmi ilanı görüntülemek için BURAYA TIKLAYINIZ

İlgili Makaleler