Personel Alımı

Sözleşmeli 60 Personel Alımı Başladı! Büro Personeli, Teknisyen…

Samsun Üniversitesi yeni bir iş ilanı yayınladı. Resmi internet sitesinden yayınlanan ilana göre sözleşmeli olarak 60 personel alımı yapılacak. Teknisyen, büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik alanlarında yapılacak olan alım için başvurular 2 Kasım 2021 tarihine kadar kabul edilecek. İşte Samsun Üniversitesi personel alım ilanının detayları…

GENEL KOŞULLAR

1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

3 – Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerliğini yapmış olmak).

4 – Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

5 – Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6 – Daha önceden herhangi bir kurumda çalışırken iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

İlgili Makaleler