Sözleşmeli Personel Alım İlanları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlüklerine personel alımı yapacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 18 Aralık 2019 tarihinde Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi internet sayfası üzerinden yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İlana göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, il müdürlüklerinde daimi olarak istihdam etmek üzere en geç 25 Aralık 2019 tarihine kadar, sözleşmeli 44 personel alımı yapacaktır.

GENEL AÇIKLAMA

1-Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 22 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde) istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli mühendis, mimar ve şehir plancısı alınacaktır.

2-Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM internet sayfasında ilan edilmesine müteakip, adayların yerleştirildikleri hizmet birimlerinde göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenilecek belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sitesinde (http://www.csb.gov.tr) ilan edilecektir.

3-ÖSYM tarafından yerleştirilenlere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ayrıca göreve başlama işlemleri için herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

4-Tercihler yapılmadan önce, aşağıdaki koşulların dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI

İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların EK-1 inci maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, göreve başlatılmayacaktır.

Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu kılavuzda yer alan pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bu şartlarla birlikte unvanlar itibariyle aşağıdaki şartların taşınması gerektiğinden, sözleşme yapılacak pozisyonlarla ilgili aşağıdaki bölümün çok dikkatli incelenmesi gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamaları mümkün bulunmamaktadır.

Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranacak genel şartlara ilave olarak;

a) Mühendis, mimar ve şehir plancısı pozisyonlarına atanacak şartlara haiz olmak. Bunlardan hangi bölüm mezunlarının alınacağı ve hangi şartları taşıması gerektiği pozisyonların karşısında yer almaktadır.

b) Sağlık bakımından mühendis, mimar ve şehir plancısı olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.

c) KPSS’ye girmiş ve (2018-KPSS Lisans) sonuçlarına göre KPSSP3 puanı almış olmak.

Sözleşmeli personel olarak istihdam edilecek mühendis, mimar ve şehir plancısı pozisyonlarının karşısında yer alan bölümlerden mezun olmak. Yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar, tercih süresi içinde tercih kılavuzunu inceleyebileceklerdir. Adaylar, koşullarını karşıladıkları pozisyonlar için sıraya koydukları tercihlerini internet yoluyla yapacaklardır. Yukarıda belirtilen şartları taşımayanların, müracaatları halinde ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme yapılsa dahi atama işlemleri yapılmayacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 inci bendi gereği bu tercih kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir (Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmayacağı 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’nin geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir