Sözleşmeli Personel Alım İlanları

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları yarın sona eriyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi internet sayfası üzerinden yeni bir personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilana göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkez teşkilatında boş bulunan toplam 100 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılmak suretiyle aşağıda belirtilen alanlarda ve sayılarda Ankara ve İstanbul’da görev yapmak üzere personel alımı yapacaktır.

Personel alımı başvuruları başlamış olup, 07 Ocak 2020 tarihinde sona erecektir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan resmi ilan aşağıda verilmiştir.

Sınav düzenlenen alanlar ve görev yerleri TABLO 1 ve TABLO 2’ de gösterilmiştir. Adaylar tercihlerini görev yapmak istediği İl’e göre tek tablodan ve alandan yapacaktır. Adaylar, her iki tablo ve tabloda yer verilen alanlar itibarıyla ayrı ayrı değerlendirilecektir.

SINAV TARİHİ VE YERİ:
a) Giriş sınavı, Ankara’da yapılacaktır.
b) Giriş sınavının tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:
Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi (07/02/2020) itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.
A- Genel Şartlar
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık, mühendislik, fen-edebiyat, iletişim fakülteleri ile diğer fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının TABLO 1 ve TABLO 2’de belirtilen öğrenim dallarından (bölümlerinden) mezun olmak,
ç) İngilizce diline ilişkin olarak yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından
• Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre ULİ-1 alanında ilk 12 aday içerisinde bulunmak,
e) Ekonometri alanı için;
• Ekonometri bölümü mezunu olmak,
• KPSSP-13 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
• Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre EKO-1 alanında ilk 40 aday içerisinde bulunmak,
f) İstatistik alanı için;
• İstatistik bölümü mezunu olmak,
• KPSSP-12 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
• Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre İST-2 alanında ilk 8 aday içerisinde bulunmak,
g) Makine Mühendisliği alanı için;
• Makine Mühendisliği bölümü mezunu olmak,
• KPSSP-1 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
• Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre MAK-1 alanında ilk 8 aday içerisinde bulunmak,
ğ) Bilgisayar Mühendisliği alanı için;
• Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu olmak,
• KPSSP-1 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
• Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre BİL-1 alanında ilk 16,
BİL-2 alanında ilk 4 aday içerisinde bulunmak,
h) Endüstri Mühendisliği alanı için;
• Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olmak,
• KPSSP-1 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
• Başvuruda bulunanlar arasından yapılacak sıralamaya göre END-1 alanında ilk 28,
END-2 alanında ilk 36 aday içerisinde bulunmak, gereklidir.

SINAV BAŞVURUSU:
a) TABLO 1’de görev yeri Ankara olan alanlar, TABLO 2’de ise görev yeri İstanbul olan alanlar gösterilmiştir. Adaylar, TABLO 1 veya TABLO 2’de yer verilen alanlardan sadece bir tanesini, alan kodunu belirtmek suretiyle tercih edebilecektir.
b) Giriş sınavı başvurusu, 27/01/2020 tarihinden 07/02/2020 günü mesai saati bitimine (Saat 17:30) kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.
c) Diploma, varsa denklik belgesi ve YDS veya buna denkliği bulunan başka sınav sonuç belgesi taratılarak başvuru esnasında yüklenecektir. Gerek görülmesi halinde, adaylardan istenecek belgelere başvuru sayfasında yer verilecektir.
ç) Başvuru Formunun imzalı bir örneği ile onaylı eklerinin; bu duyuruda yer verilen “İletişim Bilgileri”nde belirtilen adrese elden teslim edilmesi veya posta yoluyla gönderilmesi zorunludur. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

SINAV ŞEKLİ:
Giriş sınavı, sözlü usulle yapılacaktır.
Adaylar, TABLO 1 ve TABLO 2’de yer verilen her bir alan için ayrı ayrı olmak suretiyle KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak sıralanacak ve kontenjan sayısının en fazla dört katı aday giriş sınavına çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da giriş sınavına çağırılacaktır.

Diğer ayrıntıları görüntülemek için burayı tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir