Sözleşmeli Personel Alım İlanları

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ne 11-16 Aralık’ta KPSS’siz personel alımı yapılacak!

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi bugünkü resmi gazetede yeni bir personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilana göre Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi  11-16 Aralık 2019 tarihleri arasında İŞKUR aracılığı ile KPSS şartı olmadan  2 temizlik personeli ve 3 silahsız güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 5 personel alımı yapacağı bildirildi.

Üniversite Rektörlüğü tarafından yayınlanan resmi ilan şöyle;

Üniversitemiz birimlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞ-KUR aracılığı ile 2 temizlik görevlisi ve 3 güvenlik görevlisi(silahsız) alınacaktır.
Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ – KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacak olup, şartları sağlayan adaylar, başvurularını İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR
a) Türk vatandaşı olmak,
b) 18 yaşını tamamlamış olmak,
c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
e) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
g) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR
En az ilköğretim en fazla lise ve dengi okul mezunu olmak,
18 – 35 yaş arasında olmak.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

Lise ve dengi okul mezunu olmak
5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak
18 – 35 yaş arasında olmak,

KURA TARİHİ VE YERİ
20/12/2019 tarihinde saat 10:30’da Kahramanmaraş Onikişubat Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Alt Kat Küçük Salonda Noter huzurunda kura çekilişi yapılacaktır.

MÜLAKAT TARİHİ VE YERİ
Mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, Üniversitemiz web sayfasında www.istiklal.edu.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

AÇIKLAMALAR
1. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.
2. Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana başvuru yapabilir. Birden fazla ilana müracaat edenlerin başvuruları, kabul edilmeyecektir.
3. Talepler Kahramanmaraş Merkez ve bağlı ilçeler düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Kahramanmaraş il sınırları içerisinde ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir.
4. İŞ-KUR tarafından Üniversitemize bildirilen aday listeleri, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular www.istiklal.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. İŞ-KUR tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.
5. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.
6. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
7. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve
şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
8. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine ihtiyaç duyulacak sayıda aday, yedek adaylar arasından belirlenecektir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir