Kamu HaberleriPersonel Alımı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Duyurdu! Toplam 407 Tekniker, Güvenlik ve Büro Personeli Alınacak!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesinden yeni bir iş ilanı yayınladı. Yapılan açıklamaya göre 5 Sözleşmeli Büro Personeli, 302 Sözleşmeli Tekniker ve 100 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı yapılacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilana göre başvurmak isteyen adaylar 7 Ocak tarihine kadar başvurularını iletebilir. İlanın genel şartları nelerdir?

GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.
2) Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

İlgili Makaleler