Personel Alımı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, müfettiş yardımcısı kadrosu için personel alım ilanı verdi. Genel Müdürlük tarafından verilen ilanda başvurusu kabul edilenlerin yazılı ve sözlü sınava katılacağı öğrenildi. İlanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyanlar, en geç 2 Kasım 2020 tarihine kadar başvuruda bulunabilirler.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 20 müfettiş yardımcısı kadrosu için ilan verdi. Müfettiş Yardımcısı kadrosuna, 15 Hukuk Bölümü, 5 Teknik Bölümden alım yapılacağı açıklandı. KPSS en az 75 puana sahip olanların kadro için başvuruda bulunabileceği açıklandı.

SINAVA KATILACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

1) ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birine katılmış olanlardan,

a) Hukuk bölümü için A grubu KPSS P9 puan türünden en az 85 puan almış olmak,

b) Teknik bölüm için A Grubu KPSS P3 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

c) İlgili KPSS puan türüne göre yapılan puan sıralamasında, hukuk ve teknik bölüm için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen kadro sayısının en fazla 6 katını oluşturacak sayı kadar puan sıralamasının üst sıralarına girmiş olmak, (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

1.2) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki koşullara sahip olmak,

1.3) Hukuk bölümü için; üniversitelerin 4 yıl süre ile eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Teknik Bölüm için; Harita, Harita ve Kadastro, Jeodezi, Geomatik, Jeodezi ve Fotogrametri Yüksek Mühendisi ve Mühendisi yetiştiren fakülteler ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

1.4) Yarışma sınavının yapıldığı gün itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (22.11.1985 ve sonraki tarihte doğanlar)

1.5) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya ertelemiş olmak veya askerlikle ilgisi bulunmamak,

1.6) Sağlık durumu bakımından, yurdun her yerinde ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya elverişli bulunmak,

1.7) Müfettişlik karakter ve niteliklerini taşımak.

1.8) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenilen belge ve bilgileri süresinde Teftiş Kurulu Başkanlığına vermiş veya göndermiş bulunmak.

BAŞVURU YERİ VE SÜRESİ

Başvurular sınavın ilanından itibaren en geç 02.11.2020 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar, istenilen belgeler ile birlikte, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Ek Hizmet Binası (Kızılay Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 15 06420 Demirtepe / Çankaya / ANKARA) adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvurularda 02/11/2020 tarihi Pazartesi günü mesai bitiminden önce belirtilen adrese ulaşmış olması gerekmektedir. Belirlenen başvuru tarihlerinden sonra veya eksik belgelerle yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmez.

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler