Personel Alımı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yüksek ücretli sözleşmeli personel alımı yapacak!

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere personel alımının yapılacağı açıklandı. Genel Müdürlük tarafından verilen ilanda alımların Sözleşmeli Bilişim Personeli kadrosu için gerçekleştirileceği bildirildi. İlana başvurular ne zaman ve nasıl gerçekleştirilecek?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli kadrosu için ilan yayınladı. Kadrolara seçilen adaylar, veri tabanı yönetim uzmanı, yazılım geliştirme takım lideri ve çözüm mimarı, sistem ve network takım lideri ve çözüm mimarı, kıdemli CBS yazılım geliştirme uzmanı, kıdemli yazılım geliştirme uzmanı, Linux sunucu uzmanı, ağ ve güvenlik uzmanı, sistem uzmanı, yazılım geliştirme uzmanı, mobil uygulama geliştirme uzmanı unvanlarında istihdam edilecekler. Başvuranlar arasından kadroya seçilenler sözlü ve uygulamalı sınav yöntemi ile belirlenecek. İlanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 2 Kasım 2020 ile 9 Kasım 2020 tarihleri arasında online olarak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Genel Başvuru Şartları

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece Bürüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı ücret pozisyonları için başvurabilirler)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda; – Ücret tavanı 2 (iki) katı olanlar için en az 3 (üç)yıllık, – Ücret tavanı 3 (üç) ve 4 (dört) katı olanlar için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ

1) Başvurular 02/11/2020 – 09/11/2020 tarihleri arasında (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/girisgecis.aspx?id=pdb) internet adresinden yapılacak ve istenilen belgeler taranılarak elektronik ortama aktarılacaktır. Kurum tarafından talep edilmesi halinde evrakların fiziki olarak ibraz edilmesi gerekecektir.

2) Adaylar sadece bir unvan (pozisyon) için başvuru yapabilecektir.

İSTENİLEN BELGELER

1) Fotoğraflı öz geçmiş.

2) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği.

3) Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya onaylı örneği.

4) Genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge.

a) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü.

b) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge.

İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

 

İlgili Makaleler