Personel Alımı

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Duyurdu! Sözleşmeli Personeller Alınacak!

İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yeni bir iş ilanı yayınladı. Resmi internet sitesinden yayınlanan ilana göre toplam 19 personel alınacak. Sözleşmeli Tekniker ve Sözleşmeli Büro Personeli alanlarında yapılacak olan istihdama başvurmak için 01.11.2021 tarihine kadar (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/girisgecis.aspx?id=pdb) internet
adresinden yapılacak.

ARANAN NİTELİKLER:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının
(A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak,
3) 2020 yılı KPSS-P93 (B) puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış
olmak,
4) Aşağıda belirtilen bölümlerden mezun olmak,

  • SÖZLEŞMELİ TEKNİKER
  • TAPU KADASTRO MESLEK YÜKSEKOKULU
  • TAPU VE KADASTRO / TAPU KADASTRO
  • SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ
  • EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ

İlgili Makaleler