Önemli Başlıklar

Tarih öğretmenliği ve tarih bölümü mezunları için araştırma önergesi verildi!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından Tarih branşı ve Tarih Öğretmenliği sorunları ve Tarih Bölümü’nden mezun olanların mağduriyetlerinin çözümü açısında TBMM’ne araştırma önergesi verdi. Gürer, araştırma önergesi gerekçelerinde şu bilgilere yer verdi;

Temel bilimler arasında yer alan Tarih branşı ve Tarih Öğretmenliği sorunları ve Tarih Bölümü’nden mezun olanların mağduriyetlerinin Anayasa’nın 98, İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ederim.

GEREKÇE

Her yıl KPSS’ye 20-25 bin arasında Tarih Öğretmenliği ve Tarih Bölümü mezunu aday girmekte ancak bu adayların ortalama 200-300 kadarına istihdam yaratılmaktadır. Bahsi geçen bölümlerden mezun olanlar sadece öğretmen alımlarında değil diğer kamu alanlarında da mağdur edilmekte ve yeterli istihdam sağlanamamaktadır. Köklü bir geçmişe sahip olan Türk toplumunun arşivlerine yapılan atamalar yok denecek kadar azdır.

KPSS sonucu atamalar ile mağdur olan branşlardan biri de Tarih branşıdır. Tüm atamalara bakıldığı zaman bu durum belli olmaktadır. Kimi bölümlerin bir atamada almış olduğu kontenjan, tarih branşının neredeyse 10 yılda alman toplam kontenjanına eşittir. Son 10 yılda Tarih branşına toplam 4556 kontenjan verilmiştir. Aşağıda son 5 yılda yapılan atamalarda Tarih branşına verilen kontenjanlar ve atama sayılarına göre yüzdeleri gösterilmiştir.

Tabloda kontenjan yüzdesinden anlaşıldığı üzere genel atamalarda kontenjanların çok az bir kısmı Tarih branşına verilmiş olup büyük mağduriyetlere sebep olmaktadır.

2020-2021 eğitim öğretim yılında aşamalı olarak uygulanacak olan yeni ortaöğretim programına göre Tarih dersinin 45Sosyal ve Beşeri Bilimler Grubu” başlığı altında seçmeli ders olarak yapılandırılması planlanmaktadır. Bakan Selçuk durumun bu şekilde olmadığını, Tarih dersinin zorunlu olduğunu belirtse de yayınlanan kılavuzda 9,10 ve 11. sınıflarda zorunlu Tarih dersleri seçmeli olarak gözükmektedir.

Ders zorunlu olarak yapılandırıldığı takdirde hem öğrencilerin güncel dünya hakkında bilgi sahibi olması hem merkezi sınavlarda çıkacak olan konulara yabancı kalmaması, hem de Tarih öğretmenlerinin norm kadrosunu artırarak atamalarda kontenjanların yüksek olmasına neden olacaktır.

YKS gibi merkezi seçme sınavlarında bahsi geçen derse ait konular so: ders içeriğinin yoğun ve karmaşık olmasından dolayı üstünkörü anlatıp geçilmektedir. Öğrenciler, cumhuriyetimizin temellerinin nasıl atıldığını, hangi zorlu süreçlerden bugüne geldiğimizi ve Atatürk ilke ve inkılaplarının ne denli önemli olduğunu kavrama zorluğu çekmektedir. Bu yüzden 2 saatlik olan ders sayısı mutlaka 4’e çıkarılmalıdır,

Tarihin yalnızca siyasi olaylar ve devlet adamlarının hayatından ibaret olmadığını göstermek ve yüzlerce yıllık ülkemiz kültür ve medeniyetinin hangi aşamalardan geçerek günümüze ışık tuttuğunu aktarmak adına liselerde okutulan bu ders zorunlu olmalıdır. 2019 yılında yapılan son alan değişikliğinde tarih alanında atamaya 450 kontenjan, 40 bin atamada ise toplam 398 kontenjan verilmiştir. Bu dürüm yeni ve genç tarih öğretmenlerinin istihdamı önündeki en büyük engellerden biridir. Alan değişikliği kaldırılmasa bile bu adaletsizliğin önüne geçilmeli ve alan değişikliğinde verilecek olan kontenjanlar minimum düzeye indirilmelidir.

Meclis araştırması ile Tarih branşı ve Tarih Öğretmenliği sorunları ve Tarih Bölümü’nden mezun olan kişilerin mağduriyetleri ve sorunları incelenmeli, irdelenmeli ve yapılabilecek çalışmalarla destek sağlanması gerekmektedir.

İlgili Makaleler