İşkur İş İlanları

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü en az lise mezunu 596 personel alımı yapacak!

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü daimi ve geçici işçi kadroları için toplamda 596 personel alımı gerçekleştirecek. Peki, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü hangi kadrolar için personel alacak? Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü başvuru şartları nelerdir? Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü personel alımına başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 2020 personel alımı için ilana çıktı. Genel Müdürlük tarafından verilen personel alım ilanlarında alımların 496 geçici işçi ve 100 kadrolu işçi kadrosunda gerçekleştireceği açıklandı. TİGEM tarafından yayınlanan personel alım ilanlarında en az lise mezunu olanların kadrolara başvuruda bulunabileceği açıklandı. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 19 Ekim 2020 ile 23 Ekim 2020 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden online olarak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

100 KADROLU İŞÇİ KADROSU İÇİN:

GENEL ŞARTLAR ;

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) 18 – 45 yaş aralığında olmak,

3) Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme, Şartlarını taşımaları gerekmektedir.

4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
5) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

7) Başvurunun son günü itibarıyla işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak,

8) Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda gösterilen ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımaları gerekir.

9) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

10) Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

11) Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir.

12) Adaylar, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listeden Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etmek şartıyla sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

13) Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

14) Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması gerekmektedir.

15) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

16) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. şartları aranır.

ÖZEL ŞARTLARI

Genel Müdürlüğümüze bağlı İşletme Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere alınacak olan daimi işçiler; Atölye Ustası (Traktör Tamir Ustası) hizmeti verecek personelden;

Askerlik ile ilişiği olmamak.

“B, B1, C, C1, D, D1, F, G ” Sınıfı Sürücü Belgelerinden birine sahip olmak.

İlanın yayımlandığı tarih itibariyle en az 2 yıl süreyle bu meslekte çalıştığını; SGK’dan hizmet bildirim cetveli dökümü, çalışma belgesi, bonservis belgelerinden en az birisi ile belgelendirmek.

Öğrenim seviyesi bakımından; – Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinin; Motorlu Araçlar Teknolojisi, Otomotiv Elektromekanik Dalı, İş Makinaları bölümü, makine bakım onarım bölümü, motor işleri bölümü, Tarım Teknolojileri Tarım Alet ve Makinaları bölümü mezunu olmak veya dengi mesleki öğretimlerden mezun olduğuna dair belgeye sahip olmak.

Diğer Orta öğretim mezunu olanlardan; konusu ile ilgili M.E.B. veya ilgili Bakanlık onaylı sertifikası veya bonservisi,

Tamir Bakım Onarım kursu sertifikası, Çıraklık Eğitim Merkezinden traktör tamircisi Ustalık veya Kalfalık belgelerinden en az birisine sahip olmak, veya yasa gereği Mesleki Yeterlilik Belgesi gerektiren işlerde, söz konusu belgeye sahip olmak. Atölye Ustası (İş Makinaları Tamir Ustası) hizmeti verecek personelden;
Askerlik ile ilişiği olmamak.

“B, B1, C, C1, D, D1, F, G ” Sınıfı Sürücü Belgelerinden birine sahip olmak

İlanın yayımlandığı tarih itibariyle en az 2 yıl süreyle bu meslekte çalıştığını; SGK’dan hizmet bildirim cetveli dökümü, çalışma belgesi, bonservis belgelerinden en az birisi ile belgelendirmek.

Öğrenim seviyesi bakımından;

Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinin; Motorlu Araçlar Teknolojisi, Otomotiv Elektromekanik Dalı, İş Makinaları bölümü, makine bakım onarım bölümü, motor işleri bölümü, Tarım Teknolojileri Tarım Alet ve Makinaları bölümü mezunu olmak veya dengi mesleki öğretimlerden mezun olduğuna dair belgeye sahip olmak.

Diğer Orta öğretim mezunu olanlardan; konusu ile ilgili M.E.B. veya ilgili Bakanlık onaylı sertifikası veya bonservisi,

Onarım kursu sertifikası, Çıraklık Eğitim Merkezinden traktör tamircisi Ustalık veya Kalfalık belgelerinden en az birisine sahip olmak, veya yasa gereği Mesleki Yeterlilik Belgesi gerektiren işlerde, söz konusu belgeye sahip olmak.

100 KADROLU İŞÇİ İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

496 GEÇİCİ İŞÇİ KADROSU İÇİN;

ÖZEL ŞARTLAR

Genel Müdürlüğümüze bağlı İşletme Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere alınacak olan geçici işçiler;

Atölye Ustası (İş Makinaları Tamir Ustası) hizmeti verecek personelden;

Askerlik ile ilişiği olmamak.

“B, B1, C, C1, D, D1, F, G ” Sınıfı Sürücü Belgelerinden birine sahip olmak

İlanın yayımlandığı tarih itibariyle en az 2 yıl süreyle bu meslekte çalıştığını; SGK’dan hizmet bildirim cetveli dökümü, çalışma belgesi, bonservis belgelerinden en az birisi ile belgelendirmek.

Öğrenim seviyesi bakımından;

Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinin; Motorlu Araçlar Teknolojisi, Otomotiv Elektromekanik Dalı, İş Makinaları bölümü, makine bakım onarım bölümü, motor işleri bölümü, Tarım Teknolojileri Tarım Alet ve Makinaları bölümü mezunu olmak veya dengi mesleki öğretimlerden mezun olduğuna dair belgeye sahip olmak.

Diğer Orta öğretim mezunu olanlardan; konusu ile ilgili M.E.B. veya ilgili Bakanlık onaylı sertifikası veya bonservisi, Tamir Bakım – Onarım kursu sertifikası, Çıraklık Eğitim Merkezinden traktör tamircisi Ustalık veya Kalfalık belgelerinden en az birisine sahip olmak, veya yasa gereği Mesleki Yeterlilik Belgesi gerektiren işlerde, söz konusu belgeye sahip olmak.

Atölye Ustası (Otomobil, Kamyon, Otobüs vb. araçlar Tamir Ustası) hizmeti verecek personelden;

Askerlik ile ilişiği olmamak.

“B, B1, C, C1, D, D1, F, G ” Sınıfı Sürücü Belgelerinden birine sahip olmak

İlanın yayımlandığı tarih itibariyle en az 2 yıl süreyle bu meslekte çalıştığını; SGK’dan hizmet bildirim cetveli dökümü, çalışma belgesi, bonservis belgelerinden en az birisi ile belgelendirmek.

Öğrenim seviyesi bakımından;

Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinin; Motorlu Araçlar Teknolojisi, Otomotiv Elektromekanik Dalı, İş Makinaları bölümü, makine bakım onarım bölümü, motor işleri bölümü, Tarım Teknolojileri Tarım Alet ve Makinaları bölümü mezunu olmak veya dengi mesleki öğretimlerden mezun olduğuna dair belgeye sahip olmak.

Diğer Orta öğretim mezunu olanlardan; konusu ile ilgili M.E.B. veya ilgili Bakanlık onaylı sertifikası veya bonservisi, Tamir Bakım – Onarım kursu sertifikası, Çıraklık Eğitim Merkezinden traktör tamircisi Ustalık veya Kalfalık belgelerinden en az birisine sahip olmak, veya yasa gereği Mesleki Yeterlilik Belgesi gerektiren işlerde, söz konusu belgeye sahip olmak.

Atölye Ustası (Mazot Pompa Tamir-Bakım Ustası) hizmeti verecek personelden;

Askerlik ile ilişiği olmamak.

“B, B1, C, C1, D, D1, F, G ” Sınıfı Sürücü Belgelerinden birine sahip olmak

İlanın yayımlandığı tarih itibariyle en az 2 yıl süreyle bu meslekte çalıştığını; SGK’dan hizmet bildirim cetveli dökümü, çalışma belgesi, bonservis belgelerinden en az birisi ile belgelendirmek.

Öğrenim seviyesi bakımından;

Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinin; Motorlu Araçlar Teknolojisi, Otomotiv Elektromekanik Dalı, İş Makinaları bölümü, makine bakım onarım bölümü, motor işleri bölümü, Tarım Teknolojileri Tarım Alet ve Makinaları bölümü mezunu olmak veya dengi mesleki öğretimlerden mezun olduğuna dair belgeye sahip olmak.

Diğer Orta öğretim mezunu olanlardan; konusu ile ilgili M.E.B. veya ilgili Bakanlık onaylı sertifikası veya bonservisi,

Tamir Bakım – Onarım kursu sertifikası, Çıraklık Eğitim Merkezinden Mazot pompa Tamir Bakım Ustalık veya Kalfalık belgelerinden en az birisine sahip olmak, veya yasa gereği Mesleki Yeterlilik Belgesi gerektiren işlerde, söz konusu belgeye sahip olmak.

Elektrik Ustası (Oto Elektrik) hizmeti verecek personelden;

Askerlik ile ilişiği olmamak.

“B, B1, C, C1, D, D1, F, G ” Sınıfı Sürücü Belgelerinden birine sahip olmak

İlanın yayımlandığı tarih itibariyle en az 2 yıl süreyle bu meslekte çalıştığını; SGK’dan hizmet bildirim cetveli dökümü, çalışma belgesi, bonservis belgelerinden en az birisi ile belgelendirmek.

Öğrenim seviyesi bakımından;

Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinin; Elektrik

Elektronik Teknolojisi Alanı (Endüstriyel Bakım Onarım Dalı, Elektrik Tesisatları ve Pano Monütörlüğü Dalı, Yüksek Gerilim Sistemleri) mezunu olmak veya dengi mesleki öğretimlerden mezun olduğuna dair belgeye sahip olmak.

Diğer Orta öğretim mezunu olanlardan; konusu ile ilgili M.E.B. veya ilgili Bakanlık onaylı sertifikası veya bonservisi olmak, Çıraklık Eğitim Merkezinden bu branşta Ustalık veya Kalfalık belgelerinden en az birisine sahip olmak, veya yasa gereği Mesleki Yeterlilik Belgesi gerektiren işlerde, söz konusu belgeye sahip olmak.

Kaynakçı (oksijen ve Elektrik) Ustası hizmeti verecek personelden;

Askerlik ile ilişiği olmamak. “B, B1, C, C1, D, D1, F, G ” Sınıfı Sürücü Belgelerinden birine sahip olmak

İlanın yayımlandığı tarih itibariyle en az 2 yıl süreyle bu meslekte çalıştığını; SGK’dan hizmet bildirim cetveli dökümü, çalışma belgesi, bonservis belgelerinden en az birisi ile belgelendirmek.

Öğrenim seviyesi bakımından;

Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinin; metal teknolojisi kaynakçılık alanı bölümü mezunu olmak veya dengi mesleki öğretimlerden mezun olduğuna dair belgeye sahip olmak.

Diğer Orta öğretim mezunu olanlardan; konusu ile ilgili M.E.B. veya ilgili Bakanlık onaylı sertifikası veya bonservisi olmak, Çıraklık Eğitim Merkezinden bu branşta Ustalık veya Kalfalık Kaynakçı belgelerinden en az birisine sahip olmak, veya yasa gereği Mesleki Yeterlilik Belgesi gerektiren işlerde, söz konusu belgeye sahip olmak.

Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü) hizmeti verecek personelden;

Askerlik ile ilişiği olmamak. “B, B1, C, C1, D, D1, F, G ” Sınıfı Sürücü Belgelerinden birine sahip olmak

İlanın yayımlandığı tarih itibariyle en az 2 yıl süreyle bu meslekte çalıştığını; SGK’dan hizmet bildirim cetveli dökümü, çalışma belgesi, bonservis belgelerinden en az birisi ile belgelendirmek.

Öğrenim seviyesi bakımından;

Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinin; torna tesviye , talaşlı imalat mezunu olmak veya dengi mesleki öğretimlerden mezun olduğuna dair belgeye sahip olmak.

Diğer Orta öğretim mezunu olanlardan; konusu ile ilgili M.E.B. veya ilgili Bakanlık onaylı sertifikası veya bonservisi olmak, tornacı belgesine sahip olmak, Çıraklık Eğitim Merkezinden bu branşta Ustalık veya Kalfalık belgelerinden en az birisine sahip olmak, veya yasa gereği Mesleki Yeterlilik Belgesi gerektiren işlerde, söz konusu belgeye sahip olmak.

Klima ve Soğuk Hava Tamircisi hizmeti verecek personelden;

Askerlik ile ilişiği olmamak. “B, B1, C, C1, D, D1, F, G ” Sınıfı Sürücü Belgelerinden birine sahip olmak

İlanın yayımlandığı tarih itibariyle en az 2 yıl süreyle bu meslekte çalıştığını; SGK’dan hizmet bildirim cetveli dökümü, çalışma belgesi, bonservis belgelerinden en az birisi ile belgelendirmek.

Öğrenim seviyesi bakımından;

Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinin; Tesisat Teknolojileri ve İklimlendirme veya dengi bölümü mezunu olmak veya dengi mesleki öğretimlerden mezun olduğuna dair belgeye sahip olmak.

Diğer Orta öğretim mezunu olanlardan; konusu ile ilgili M.E.B. veya ilgili Bakanlık onaylı sertifikası veya bonservisi olmak, Çıraklık Eğitim Merkezinden bu branşta Ustalık veya Kalfalık belgelerinden en az birisine sahip olmak, veya yasa gereği Mesleki Yeterlilik Belgesi gerektiren işlerde, söz konusu belgeye sahip olmak.

Hidrolik Sistem Ustası hizmeti verecek personelden;

*Askerlik ile ilişiği olmamak. * “B, B1, C, C1, D, D1, F, G ” Sınıfı Sürücü Belgelerinden birine sahip olmak * İlanın yayımlandığı tarih itibariyle en az 2 yıl süreyle bu meslekte çalıştığını; SGK’dan hizmet bildirim cetveli dökümü, çalışma belgesi, bonservis belgelerinden en az birisi ile belgelendirmek.

Öğrenim seviyesi bakımından;

Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinin; Motorlu Araçlar Teknolojisi, Otomotiv Elektromekanik Dalı, İş Makinaları bölümü, makine bakım onarım bölümü, motor işleri bölümü, Tarım Teknolojileri Tarım Alet ve Makinaları bölümü mezunu olmak veya dengi mesleki öğretimlerden mezun olduğuna dair belgeye sahip olmak.

Diğer Orta öğretim mezunu olanlardan; konusu ile ilgili M.E.B. veya ilgili Bakanlık onaylı sertifikası veya bonservisi olmak, Tamir Bakım – Onarım kursu sertifikası,

Çıraklık Eğitim Merkezinden bu branşta Ustalık veya Kalfalık belgelerinden en az birisine sahip olmak, veya yasa gereği Mesleki Yeterlilik Belgesi gerektiren işlerde, söz konusu belgeye sahip olmak.

Lastik Tamircisi hizmeti verecek personelden;

Askerlik ile ilişiği olmamak.

“B, B1, C, C1, D, D1, F, G ” Sınıfı Sürücü Belgelerinden birine sahip olmak

İlanın yayımlandığı tarih itibariyle en az 2 yıl süreyle bu meslekte çalıştığını; SGK’dan hizmet bildirim cetveli dökümü, çalışma belgesi, bonservis belgelerinden en az birisi ile belgelendirmek.

Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri, Lise ve dengi okul, Orta öğretim mezunu olduğuna dair belgeye sahip olmak.

Konusu ile ilgili M.E.B. veya ilgili Bakanlık onaylı sertifikası veya bonservisi olmak, Tamir Bakım – Onarım kursu sertifikası, Lastik tamir Ustası , Çıraklık Eğitim Merkezinden bu branşta Ustalık veya Kalfalık belgelerinden en az birisine sahip olmak, veya yasa gereği Mesleki Yeterlilik Belgesi gerektiren işlerde, söz konusu belgeye sahip olmak. İş Makinası Operatörü, Kepçe, Greyder, Ekskavatör, Forklift Sürücüsü hizmeti verecek personelden;

Askerlik ile ilişiği olmamak.

“B, B1, C, C1, D, D1, F, Sınıfı Sürücü Belgelerinden birine sahip olmak ve G Sınıfı Sürücü Belgelerinden birine sahip olmak

İlanın yayımlandığı tarih itibariyle en az 2 yıl süreyle bu meslekte çalıştığını; SGK’dan hizmet bildirim cetveli dökümü, çalışma belgesi, bonservis belgelerinden en az birisi ile belgelendirmek.

Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri, Lise ve dengi okul, Orta öğretim mezunu olduğuna dair belgeye sahip olmak. *Konusu ile ilgili M.E.B. veya ilgili Bakanlık onaylı greyder, dozer, kepçe, ekskavatör ve forklift sürücü sertifikası veya bonservisi belgelerinden en az birisine sahip olmak, veya yasa gereği Mesleki Yeterlilik Belgesi gerektiren işlerde, söz konusu belgeye sahip olmak.

Tohum Hazırlama-Silo ve Yem Hazırlama Ustası hizmeti verecek personelden;

Askerlik ile ilişiği olmamak.

“B, B1, C, C1, D, D1, F Sınıfı Sürücü Belgelerinden birine sahip olmak

İlanın yayımlandığı tarih itibariyle en az 2 yıl süreyle bu meslekte çalıştığını;

SGK’dan hizmet bildirim cetveli dökümü, çalışma belgesi, bonservis belgelerinden en az birisi ile belgelendirmek.

Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri, Lise ve dengi okul, Orta öğretim mezunu olduğuna dair belgeye sahip olmak.

Konusu ile ilgili M.E.B. veya ilgili Bakanlık onaylı sertifikası veya bonservislerinden en az birisine sahip olmak, veya yasa gereği Mesleki Yeterlilik Belgesi gerektiren işlerde, söz konusu belgeye sahip olmak.

Biyogaz Ustası hizmeti verecek personelden;

Askerlik ile ilişiği olmamak.

“B, B1, C, C1, D, D1, F Sınıfı Sürücü Belgelerinden birine sahip olmak.

İlanın yayımlandığı tarih itibariyle en az 2 yıl süreyle bu meslekte çalıştığını; SGK’dan hizmet bildirim cetveli dökümü, çalışma belgesi, bonservis belgelerinden en az birisi ile belgelendirmek.

Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri, Lise ve dengi okul, Orta öğretim mezunu olduğuna dair belgeye sahip olmak.

Konusu ile ilgili M.E.B. veya ilgili Bakanlık onaylı sertifikası veya bonservislerinden en az birisine sahip olmak, veya yasa gereği Mesleki Yeterlilik Belgesi gerektiren işlerde, söz konusu belgeye sahip olmak.

Kendi Yürür Makine Sürücüsü hizmeti verecek personelden;

Askerlik ile ilişiği olmamak.

“B, B1, C, C1, D, D1, F, ” Sınıfı Sürücü Belgelerinden birine sahip olmak

İlanın yayımlandığı tarih itibariyle en az 2 yıl süreyle bu meslekte çalıştığını; SGK’dan hizmet bildirim cetveli dökümü, çalışma belgesi, bonservis belgelerinden en az birisi ile belgelendirmek.

Öğrenim seviyesi bakımından;

Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinin; Motorlu Araçlar Teknolojisi, Otomotiv Elektromekanik Dalı, İş Makinaları bölümü, makine bakım onarım bölümü, motor işleri bölümü, Tarım Teknolojileri Tarım Alet ve Makinaları bölümü mezunu olmak veya dengi mesleki öğretimlerden mezun olduğuna dair belgeye sahip olmak.

Diğer Orta öğretim mezunu olanlardan; konusu ile ilgili M.E.B. veya ilgili Bakanlık onaylı sertifikası veya bonservislerinden en az birisine sahip olmak, veya yasa gereği Mesleki Yeterlilik Belgesi gerektiren işlerde, söz konusu belgeye sahip olmak.

Marangoz hizmeti verecek personelden;

Askerlik ile ilişiği olmamak.

“B, B1, C, C1, D, D1, F Sınıfı Sürücü Belgelerinden birine sahip olmak

İlanın yayımlandığı tarih itibariyle en az 2 yıl süreyle bu meslekte çalıştığını; SGK’dan hizmet bildirim cetveli dökümü, çalışma belgesi, bonservis belgelerinden en az birisi ile belgelendirmek.

Öğrenim seviyesi bakımından;

Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinin; İnşaat Teknolojileri bölümlerinden mezun olmak veya dengi mesleki öğretimlerden mezun olduğuna dair belgeye sahip olmak.

Diğer Orta öğretim mezunu olanlardan; konusu ile ilgili M.E.B. veya ilgili Bakanlık onaylı sertifikası veya bonservislerinden en az birisine sahip olmak, veya yasa gereği Mesleki Yeterlilik Belgesi gerektiren işlerde, söz konusu belgeye sahip olmak.

Sıhhi Tesisat Ustası hizmeti verecek personelden;

Askerlik ile ilişiği olmamak.

“B, B1, C, C1, D, D1, F, ” Sınıfı Sürücü Belgelerinden birine sahip olmak

İlanın yayımlandığı tarih itibariyle en az 2 yıl süreyle bu meslekte çalıştığını; SGK’dan hizmet bildirim cetveli dökümü, çalışma belgesi, bonservis belgelerinden en az birisi ile belgelendirmek.

Öğrenim seviyesi bakımından;

Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinin; Motorlu Araçlar Teknolojisi, Otomotiv Elektromekanik Dalı, İş Makinaları bölümü, makine bakım onarım bölümü, motor işleri bölümü, Tarım Teknolojileri Tarım Alet ve Makinaları bölümlerinden mezun olmak veya dengi mesleki öğretimlerden mezun olduğuna dair belgeye sahip olmak.

Diğer Orta öğretim mezunu olanlardan; konusu ile ilgili M.E.B. veya ilgili Bakanlık onaylı sertifikası veya bonservislerinden en az birisine sahip olmak, veya yasa gereği Mesleki Yeterlilik Belgesi gerektiren işlerde, söz konusu belgeye sahip olmak.

Elektrik Ustası (Tesisat Elektrik) hizmeti verecek personelden;

Askerlik ile ilişiği olmamak.

“B” Sınıfı Sürücü Belgesi veya bu belgeye eşdeğer belge.

İlanın yayımlandığı tarih itibariyle en az 2 yıl süreyle bu meslekte çalıştığını; SGK’dan hizmet bildirim cetveli dökümü, çalışma belgesi, bonservis belgelerinden en az birisi ile belgelendirmek.

Öğrenim seviyesi bakımından;

Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinin; Elektrik

Elektronik Teknolojisi Alanı (Endüstriyel Bakım Onarım Dalı, Elektrik Tesisatları ve Pano Monütörlüğü Dalı, Yüksek Gerilim Sistemleri) bölümlerinden mezun olmak veya dengi mesleki öğretimlerden mezun olduğuna dair belgeye sahip olmak.

Diğer Orta öğretim mezunu olanlardan; konusu ile ilgili M.E.B. veya ilgili Bakanlık onaylı sertifikası veya bonservislerinden en az birisine sahip olmak, veya yasa gereği Mesleki Yeterlilik Belgesi gerektiren işlerde, söz konusu belgeye sahip olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ, BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak) 19/10/2020 – 23/10/2020 tarihleri arasında yapılacaktır (şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).
Her bir aday, İŞKUR’un internet sitesinde yayımlanan listedeki işyerlerinden sadece bir iş yeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecektir.

İŞ-KUR tarafından Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bildirilen ve şartları uyan adaylar arasından İlan edilen her unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda veya yeteri sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. (işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylara da aynı yöntem uygulanacaktır).

Noter kura çekimi 06 Kasım 2020 Cuma günü saat 14:00’da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sosyal Tesisleri Konferans salonunda gerçekleştirilecektir. COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona hiçbir aday alınmayacaktır.

Kura çekimi tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda (https://tigem.gov.tr/) adresinden duyuru yapılacaktır.
Kura sonuçları ve diğer her türlü duyuru (https://tigem.gov.tr/) adresinde ilan edilecek olup adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır.

496 GEÇİCİ İŞÇİ KADROSU İLAN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

İlgili Makaleler