Personel Alımı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Yapacağı Personel Alımının Şartları Belli Oldu! İşte Tüm Detaylar

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, sözleşmeli Bilişim Personeli istihdam edeceği belirtildi. Müracaat etmek için adayların bazı şartları yerine getirmesi gereklidir. KPSS-3 puanı temel alınarak başvurular değerlendirilecektir ve en son başvuru 22 Mayıs'ta yapılabilecektir. Müracaatlar yalnızca elektronik ortamdan gerçekleşecektir. İşte, bakanlık tarafından yapılacak personel alımına dair tüm detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gerçekleştireceği personel alımı ilanında Bilgi İşlem Dairesine 13 adet Bilişim Personeli alınacağını belirtmiştir. Sözlü sınavda gösterdikleri başarılara göre sıralanacak adaylar arasından bu kişiler seçilecektir. İlk başvuru tarihi 7 Mayıs iken son başvuru tarihi ise 22 Mayıs olarak açıklanmıştır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya
da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kuramlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme
ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük
ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye
sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657
sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar
Kurumuna tabi özel kesimde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri
dikkate alınır)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini
belgelemek,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa
geçirilmiş olmak.

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Müracaat yapmak isteyenler yalnızca bir pozisyona başvurabilir. ve başvuralarını gerekli belgelerle https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu sitesine girerek gerçekleştirebilir. Başvuru yapmak için e-Devlet şifresi gerekmektedir. Başvuru tarihleri ise 7 Mayıs-22 Mayıs 2020 arasındadır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan, 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) alınan KPSS P3 puanının %70’i (yüzde yetmiş) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30’unun (yüzde otuz) toplamı esas alınarak her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre 11 sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağırılacaktır. KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.

Sözlü sınava çağırılacak aday listesi, ttps://www.tarimorman.gov.tr/PERGEM internet adresinde ilân edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş, (Adayın kısa özgeçmişi tek bir sayfa olacak
şekilde hazırlanarak, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında ‘Diğer Bilgiler’ bölümüne
yüklenecektir.)

b) SGK Hizmet Dökümü, (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge, edevlet
üzerinden yapılan başvuru esnasında ‘Diğer Bilgiler’ bölümüne yüklenecektir.)

c) GENEL ŞARTLAR başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge,
(Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir, e-devlet
üzerinden yapılan başvuru esnasında ‘Diğer Bilgiler’ bölümüne yüklenecektir.)

d) GENEL ŞARTLAR başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini
bildiğini gösterir belge (en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript,
katılım/sınav sertifikası vb.), (Tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanarak, e-devlet üzerinden
yapılan başvuru esnasında ‘Diğer Bilgiler’ bölümüne yüklenecektir.)

e) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile mesleki tecrübe veya
deneyimi gösteren belgeler. (Sertifikalar ve belirtilen belgelerin detaylı listesi tek bir doküman
halinde hazırlanarak, e-devlet üzerinden yapılan başvuru esnasında ‘Diğer Bilgiler’ bölümüne
yüklenecektir.)

Son dakika gelişmeleri güncel, kamu haberleri ve personel alım ilanlarını mobil uygulamamız üzerinden anlık olarak haberdar edeceğiz. Mobil uygulamamızı ücretsiz indirmek için TIKLAYIN.

Kamuilanlari.com | ANKARA

İlgili Makaleler