Personel Alımı

TBMM’ den Yeni Personel Alımı İlanı! Başvuru Şartları Nelerdir?

İş arayan vatandaşlar için TBMM‘den yeni personel alımı ilanı yayınlandı. 35 personel alımı yapılacak olan ilan başvurularını detaylı olarak açıklayan TBMM, son tarihi 16 Temmuz 2021 olarak belirtti. Alım yapılacak alanlar bakıcı anne, psikolog ve anaokulu öğretmeni olarak belirlendi. KPSS en az 60 puan almayı zorunlu kılan ilanların başvuru koşulları…

1- SINAV ŞEKLİ

Sınavın yazılı aşaması için, kadro unvanları itibarıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019 veya 2020 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS) sonuçları esas alınacaktır.
Kadro unvanlarına göre KPSS’ den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç katı aday (son sıradaki adayla aynı
puana sahip olan diğer adaylar dâhil) sözlü sınava alınacaktır.

2- ARANAN ŞARTLAR

Sınava başvuruda bulunacak adayların;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,
b) Sınav açılan kadrolar için aranan şartları taşımaları ve belirtilen KPSS puan türünden en az altmış puan almış olmaları,
gerekmektedir.

3- BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Başvurular, 05.07.2021 – 16.07.2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi üzerinden elektronik
ortamda yapılacak olup şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
Adaylar başvuru süresi içinde başvuruda bulunduğu kadroya ilişkin öğrenim belgesinin (diploma) bir örneğini (pdf, jpg vb.
formatta) başvuru sisteminde kayıtlı e-posta adresleri üzerinden ikb.sinav@tbmm.gov.tr mail adresine gönderecek olup belge ibrazında
bulunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4- SÖZLÜ SINAV

Yazılı sınav puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sınavın yapılacağı
yer, gün ve saat http://www.tbmm.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır.
Sözlü sınav sonucunda, yazılı sınav puanının %60’ı ile sözlü sınav puanının %40’ı toplanarak adayların giriş sınavı puanı tespit edilecektir.

5- DİĞER HUSUSLAR

Adaylara tüm tebligat ve duyurular http://www.tbmm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenler hakkında ilgili Yönetmeliğin 20’nci maddesi
kapsamında işlem tesis edilecektir.
Yayımlandığı tarihten sonra sınav ilanında herhangi bir değişiklik yapılması halinde söz konusu değişiklik http://www.tbmm.gov.tr
internet adresinde ilan edilecektir.

İlgili Makaleler