Genel

TBMM onayından geçti! Erbaş ve erlere hafta sonu izin geliyor!

Türk Silahlı Kuvvetlerinde yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve değişikliklerin yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması için hazırlanan kanun teklifi Meclis’te kabul edildi. Onaylanan teklif ile beraber sözleşmeli erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi.

16 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Meclis toplantısı ile TSK kanunu onaydan geçti. Türk Silahlı Kuvvetlerinde yürürlükte olan disiplin nizamında ihtiyaç duyulan düzenleme ve değişikliklerin yapılması ile harekat etkinliğinin artırılması için hazırlanan teklif ile pek çok değişiklik meydana gelecek.

TBMM’de onaylanan TSK kanını ile sözleşmeli erbaş ve erlerin teminin teşvik edilmesi, sistemde azami süre kalmalarının sağlanması ve mevcut personelin görev motivasyonunun artırılması amacıyla düzenleme yapılıyor. Bu kapsamda sözleşmeli er ve erbaşlar Görevli oldukları birliğin günlük faaliyet programını, görevlerini ve emniyetini aksatmayacak şekilde bu personel, hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden ayrılabilecek.

Yaş haddi ile ilgili düzenleme

Yapılacak düzenlemelerden biri de yaş haddi ile ilgili. Yasa ile beraber astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personelin mesleki tecrübelerinden daha uzun süreli istifade edebilmek için 55 olan rütbe yaş haddi, ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine veya ilgisine göre resen Milli Savunma Bakanı ya da İçişleri Bakanı tarafından 60 yaşına kadar uzatılabilecek. Ayrıca Astsubaylıktan subaylığa geçen personelin rütbe yaş haddi artırılacak.

Disiplinsizlik işlemleri yapılacak

Meclis kabulü sonrası Türk Silahlı Kuvvetlerinde disiplin soruşturması ve yetkilere ilişkin uyum düzenlemesi de yapılıyor. TSK’dan çeşitli nedenlerle ilişiği kesilmiş olanlar hakkında, ilişkileri kesilmeden önce Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesini gerektiren bir disiplinsizliği işlemeleri nedeniyle zamanaşımı süresi dolmadan önce, Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilecek. Ayrıca Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan veya bulunduran, kullanılması maksadıyla başkalarına veren, kullanımını kolaylaştırmak için donanım veya malzeme sağlayan veya kullanılmasını özendiren erbaş ve erlere, disiplin kurulları tarafından 10 günden az olmamak üzere 20 güne kadar verilen hizmetten men cezası, 20 günden az olmamak üzere 40 güne kadar verilebilecek.

İlgili Makaleler