Gündem

Teklif görüşüldü: Sigara paketine depozito gelebilir!

TBMM Çevre Komisyonu’nda, Türkiye Çevre Ajansı’nın Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar tarafından yapılan açıklamalarda, sigara paketlerinde depozito sistemine geçilmesi istenildiğini ifade etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çevre Komisyonu’nda, Türkiye Çevre Ajansı’nın Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

Pillere de depozito gelebilir

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar tarafından yapılan açıklamalarda, önümüzdeki süreçte sigara paketlerine depozito getirilebileceği ifade edildi. Birpınar konuya ilişkin olarak, “Önümüzdeki süreçte AVM’lerde depozito için kullanacağımız makinaları göreceksiniz. Türkiye’de kullanılan pillerin yüzde 5’i bile geri toplanamıyor, onlara da depozite getirebilir. Hatta çok ileri gittiğimizde belki sigara paketlerine bile getirilebilir, çünkü Türkiye’de günde 15 milyon adet sigara paketi tüketiliyor, hepsi çöpe gidiyor. Yıllık altı milyar civarında sigara paketi var. Biz depozito sistemine geçmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Çevre Ajansı’nın Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin özeti:

Teklif ile; Türkiye Çevre Ajansının kurulması, Ajansa verilecek kamu ayrıcalıklarının düzenlenmesi, çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik ilkelere; sıfır atığın yaygınlaştırılması, motorsuz ve elektrikli araçların yaygınlaştırılması ile plastik içerikli ambalajların azaltılması ilkelerinin eklenmesi, çevreye etkisi olabilecek faaliyetlerin tümü açısından Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası hazırlanması, atık su altyapı sorumlusu olarak sayılanlardan en az ikisinin bir araya gelerek atık su altyapı kooperatifi kurabilmeleri, atık üreticilerinin atıklarının yönetimini atık yönetim sorumlusu olarak yetki verilmiş firmalar aracılığıyla da yerine getirebilmesine imkan sağlanması, atıkların kaynağında ayrıştırıldıktan sonra atık işleme tesislerine verilebilmesinin zorunlu olması, tehlikeli kimyasalların üretimi, satışı, depolanması, taşınması ile atıkların toplanması, taşınması ve depolanmasından, atık üreticisiyle atık yönetim sorumlusunun müteselsilen sorumlu olması, gerekli çevre izin ve lisansı almayan tesislerin faaliyetlerinin durdurulması, plastik poşetlere ilişkin yükümlülükler ile geri kazanım ve depozito uygulamalarına ilişkin düzenlemelere aykırı davranılması halinde uygulanacak idari yaptırımların belirlenmesi, çevre etiketi sisteminin oluşturulmasına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, atık motor yağlarının toplama miktarının artırılması, takibinin sağlanması ve yasa dışı kullanımının önlenmesi amacıyla motor yağı değişimi yapılan noktaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmesinin zorunlu hale getirilmesi, Karayolları Trafik Kanununda yer alan bisiklet yolu tanımının yeniden yapılması, bisiklet yollarında ve şeritlerinde elektrikli bisiklet ve elektrikli skuter kullanabilmek için 15 yaşını bitirme şartının getirilmesi, güvenli olarak bisiklet kullanımlarının teşvik edilmesine yönelik altyapı çalışmalarının planlanması amaçlanmaktadır.

İlgili Makaleler