Personel Alımı

Teknisyen, Temizlik ve Güvenlik Adayları! Kamu Kurumu Alım Şartları…

Tunceli İlinde ikamet eden ve iş arayanlar için Munzur Üniversitesi, resmi internet sitesinden yeni bir iş ilanı yayınladı. Yapılan açıklamaya göre Munzur Üniversitesi Teknisyenlik, temizlik ve güvenlik alanlarında  personel alacak. Temizlik ve güvenlik alımlarında KPSS şartı en az 50 olurken bu durum teknisyenler için en az 60 puan almış olma koşulu olarak açıklandı. Başvurmak isteyen adaylar için son gün 17 Ocak mesai bitimine kadar olan Munzur Üniversitesi alım şartları…

GENEL ŞARTLAR

Munzur Üniversitesi tüm alımlar için ilk şart olarak Türk vatandaşı olmayı koştu.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi (40) saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.

2020-KPSS ön lisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanına sahip olmak.

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a/2 bendi uyarınca, 4-B madde kapsamında istihdam edilenler için “…hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” yönünde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen amir hüküm gereği, ilgili durumu karşılayanlar 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamayacaktır.

İlgili Makaleler