Personel Alımı

Temizlik, Büro ve Güvenlik Görevlileri! Kamu Kurumu Yüzlerce Personel Alacak!

Ankara İlinde ikamet eden ve iş arayan temizlik, güvenlik görevliler, büro personelleri, teknikerler ve hemşireler için Ankara Üniversitesi resmi internet sitesinden yeni bir iş ilanı yayınladı. Yüzlerce personel alacak olan Üniversite şartlarını da açıkladı. Başvurmak isteyen adaylar 31 Aralık tarihine kadar Ankara Üniversitesi ‘ne başvurularını iletebilecek.

Genel Şartları

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2) 2020 KPSS (B) gurubu sınavlarından ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.
3- 01.01.1986 ve sonrası doğumlu olmak.
4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
6) Başvuracak adayların; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hüküm gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit
edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.
7-Üniversitemiz kampüsleri ve bağlı tüm birimlerinde 24 saat Nöbet/Vardiya esasına dayalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
8-Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuran adaylar için 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak,
9-Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak

İlgili Makaleler