Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Sözleşmeli Personel Alım İlanları

Temizlik, Güvenlik ve Teknisyen Adayları! Muğla Personel Alım Şartları!

Muğla ilinde ikamet edenler için yeni bir iş ilanı yayınlandı. Resmi olarak yapılan açıklamaya göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve teknisyen alanlarında personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılacak olan 12 sözleşmeli personel alımına başvuru için şartlarını açıklayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne başvurmak isteyen adayların başvuruları 15 gün içinde kabul edilecek. İlanın koşulları…

Personel Alım Koşulları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler,
hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla kadroya başvuru yapanların başvuruları
kabul edilmeyecektir.

Kamu görevinden KHK ile çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ıncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan
niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini
sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi Kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını, tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı
sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

İlgili Makaleler