Personel Alımı

Temizlik ve Güvenlik Görevlilerine Duyuruldu! Kamu Kurumuna Alımlar Başladı!

Temizlik ve güvenlik görevlisi olmak isteyen ve Aydın ilinde ikamet eden binlerce vatandaşın başvurabileceği yeni bir iş ilanı yayınlandı. Resmi internet sitesinde yayınlanan ilana göre Birçok alanın yanı sıra büro personeli, temizlik ve güvenlik görevlisi alacak olan üniversite ilanına başvuruları 15 gün içinde kabul edecek. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi şartları…

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az (18) yaşını tamamlamış veya daha büyük olmak,

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi
veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli
personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi bünyesindeki pozisyonlar için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani
olmamak,

Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

Başvuru yapılan ilan kodlarına ilişkin istenilen sertifika ve deneyim belgelerini ibraz etmek, (İlan tarihinden sonra alınan sertifika ve belgeler geçerli sayılmayacaktır),

2020 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSS/P3, Ön Lisans mezunları için KPSS/P93 ve Ortaöğretim (Lise) mezunları için KPSS/P94 puanı esas alınacaktır,

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla
irtibatı olmaları nedeniyle KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar,

Koruma ve Güvenlik Görevlisi için;

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış
silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri tarihte belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.),

İç ve dış mekanda vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır.
(atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir),

Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.

Kadın adaylarda en az 1.65 cm boyunda olmak. Erkek adaylarda en az 1.75 cm boyunda olmak. (Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 10’dan
az olmamak ve aile hekimi yada herhangi bir sağlık kuruluşundan belgelendirilmelidir).

Kazanan adayların, gerek duyulması halinde tarafımızdan yeniden boy/kilo ölçümü yapılacaktır. Adayın yapılan ölçümleri ile beyan edilen ölçümleri arasında farklılık olması halinde haklarını
kaybetmiş sayılacaklardır.

Destek Personeli için

Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,

İç ve dış mekanda vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.

İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

İlgili Makaleler