Personel Alımı

TENMAK Personel Alım İlanı Yayınladı! Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

Merkezi Ankara’ da bulunan Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, resmi internet sitesinde yeni personel alımı ilanı yayınladı. TENMAK kadrolu kamu personeli alımı için başvurularını 26 Temmuz – 30 Temmuz tarihleri arasında İŞKUR Resmi internet sitesi veya Ankara İŞKUR İl Müdürlüğünden kabul edecek. İşte başvuru şartları…

Genel Şartlar:

*2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak,

*Sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

*Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,

*Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak, (yapılmış, tecilli veya muaf olmak)

*Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

*Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

*Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu sonuçlanmak,

*İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

İlgili Makaleler